רישוי עסקים רבים טעון בפינוי פסולת מסוכנת. פינוי פסולת מסוכנת איננה דבר שמותר לבצעו על דעת עצמכם. פינוי פסולת או סילוק פסולת מסוכנת כרוכה במילוי תקנות החלות על כל מי שמפנה פסולת מסוכנת מעסקים, מפעלים, בתי מלאכה, אזורי חקלאות וכיוצא באלה.

כאמור, כדי לפנות פסולת מסוכנת קיימות תקנות מיוחדות שיש להקפיד עליהן. אי הקפדה על התקנות עלולה לגרום לשלילת רישוי עסקים. חוקי רישוי עסקים רבים כוללים תקנות רישוי עסקים המחייבות את העוסקים בתחומים אלה. כשמדובר בפינוי פסולת מסוכנת תקנות אלה קפדניות במיוחד ואכיפתם מוגברת. אם אתם בעלי עסק הדורש פינוי פסולת מסוכנת כדאי לכם להתייעץ עם אנשי מקצוע כדי שלא תופתעו.

מהי הגדרת פסולת מסוכנת בתקנות?

כל הטיפול בפסולת מסוכנת מבוסס על תקנות רישוי עסקים משנת 1990. פסולת מוגדרת בתקנות כ"חומר מכל סוג, המכיל חומר מסוכן המסולק ממפעל או מיועד לסילוק, או שיש לסלקו על פי קביעת המנהל"…"חומר מסוכן הוא כל חומר בעל מספר או"מ, כמפורט "בספר הכתום". ספר זה מכיל סיווג של חומרים וקבוצות חומרים על פי הסיכון שלהם בעת העברתם.

בעולם מוגדרת פסולת מסוכנת כפסולת המסוגלת להעלות את שיעור התמותה, את התחלואה, או כל פגיעה אחרת חולפת או מתמשכת בבריאותו של האדם או בסביבה.

תקנות סילוק פסולת מסוכנת

על פי תקנות רישוי עסקים חייב כל בעל מפעל לסלק כל פסולת שמצוייה במפעל או שמקורה במפעל בהקדם האפשרי, אך לא מאוחר משישה חודשים ממועד היווצרותה. את הפסולת יש לפנות למפעל מיוחד שהוכשר לצורך זה שהוא מפעל לנטרול וטיפול בפסולת תעשייתית ופסולת חומרים מסוכנים שברמת חובב שבנגב. את הפסולת יש להעביר כשהיא ארוזה על פי התקנות של משרד התחבורה לפי חוק שירותי הובלה משנת 1997.
ניתן לסלק פסולת מסוכנת גם למפעלי מיחזור בתנאי שניתן לכך אישור מיוחד על ידי הרשות.

בנוסף לזאת, חייב כל מפעל שמפנה פסולת מסוכנת לשמור במשרדיו את כל הניירת והחשבוניות של אתר הפסולת הרעילה לשם בקרה ופיקוח. במקרה של יצרני פסולת קטנים יישמרו החשבוניות של היעד הסופי שלהם שבמקרה זה הוא תחנת המעבר.

רישוי עסקים למקומות הצריכים לפנות פסולת מסוכנת תלוי בעמידתם בפינוי הפסולת הזו על פי כל התקנות הרשומות. אי מילוי אחר התקנות עלול להביא לסנקציות נגד אותו המפעל ועד לסגירתו.

כדי להכיר את כל התקנות ואת כל הדרוש כדי לפנות פסולת מסוכנת מן העסק שלכם יש לפנות למשרד העוסק ברישוי עסקים הבקיא בתחום זה, כדי שיוכל לייעץ לכם באשר לקבלת הרישיון וכן לחסוך לכם זמן יקר בהליך הוצאתו. אם אתם חושבים שפינוי פסולת מסוכנת הוא חלק מההתנהלות השוטפת של העסק שלכם עליכם לפעול על פי כל התקנות וההוראות כדי לא לאבד את רישיון העסק שלכם.

פרטים נוספים תמצאו בעמוד – אודות החברה לרישוי עסקים