בתי מלון והארחה גדולים חייבים לעמוד בכללים מחמירים מאד על פי חוק רישוי עסקים. להבדיל מחנויות, שבהם שוהים אנשים פרק זמן מוגבל שבמהלכו הם ערניים לחלוטין מצד אחד ויש נוכחות רבה של אנשים המקטינה את הסיכוי לאירועים חריגים, בבתי מלון מתקיימים תנאים ייחודיים. להלן רשימה חלקית של סעיפים עיקריים של הליך רישוי עסקים במלונות השונים:

 ריכוז גבוה של אנשים במקום אחד, כולל בקומות גבוהות מאד, מחייב כללי בטיחות ומיגון המתייחסים לנושא. חוקי רישוי עסקים מכסים את הנושא בהרחבה יתרה.

 הכנת מזון: מלונות בינוניים וגדולים מכינים כמות רבה של מזון ולפיכך חלים עליהם כללים מחמירים בכל האמור בשמירה על היגיינה וניקיון. לרוב זוהי נקודת תורפה במלונות רבים והליך רישוי עסקים מטפל בזהירות המתבקשת בנושא. עם זאת, בתי מלון אינם חייבים ברישיון יצרן, להבדיל ממסעדות או מפעלי מזון גדולים וקטנים.
בריכה: בכל מלון מופעלת בריכה, שעל פי חוק היא מוגדרת כבריכה ציבורית. מכאן שחלים עליה כל הכללים החלים על בריכה כזאת, לרבות היגיינה, בטיחות ובטחון.
התכנסויות: כל מלון גדול מארח מדי פעם אירועים שונים בסדר גודל של מאות מוזמנים. התארגנות כזאת מחייבת את המקום להיות ערוך לכל מצב העלול לנבוע מהנוכחות המאסיבית הזאת של אנשים.

רישוי עסקים לבתי מלון – הגופים המטפלים

1. מכבי האש: זהו הגוף האחראי על פיקוח רישוי עסקים בתחום הבטיחות. על פי תקנות הבטיחות כל מלון חייב לדאוג לקיומם של פתחי מילוט ויציאות חירום, קיומו של ציוד כיבוי אש תקין, הימצאותן של דלתות אטימה ובטיחות במקומות הרצויים, ציוד בטיחותי בחדרים, מטפי כיבוי אש וספרינקלרים בחדרים ובמסדרונות.

2. הרשות המקומית ומשרד הבריאות: גופים אלה אחראים על פיקוחן של תקנות רישוי עסקים בתחום מזון ומשקה: התחום הזה הוא אחר המסובכים והמורכבים שישנם. בתי מלון רבים נוהגים לשכור חברות חיצוניות שיסייעו בהליכים השונים. החברות הללו פועלות על פי אמות מידה הגבוהות מאלה הנדרשות אל פי חוק, על מנת שיוכלו לעמוד בקלות בביקורת.

רישוי עסקים לבתי מלון נמצא, כאמור, באחריות הרשויות המקומיות. משמעות העניין היא כי כל ליקוי באחד התחומים מונע את קבלת כל האישורים המתאימים למלון כולו. האמור לעיל כולל רק מקצת התחומים שיש לטפל בהם על מנת לעבור בהצלחה את התהליך. הליך רישוי עסקים גם כולל הימצאות ציוד חיוני במלון, הימצאותם של בעלי תפקידים מוסמכים וכן תקנות שונות הנוגעות להנגשת המקום לנכים וחסרי יכולת.