רישוי עסקים לחנויות נועד בראש וראשונה לשמירה על ביטחונם ובטיחותם של מי שמגיע לחנות  לכל מטרה שהיא. המונח "בטיחות" מתחלק לכמה חלקים:בטיחות השהייה במקום, בטיחות ואיכות המוצרים הנמכרים בחנות והתאמת תחום העיסוק לרווחת האוכלוסייה. על מנת להפעיל את החנות, חייב בעליה להשיג את כל האישורים המתאימים.

אישורי בטיחות אש

אישור הבטיחות החשוב ביותר לקבלת רישוי עסקים לחנויות הינו אישור ממכבי האש על תקינות המבנה ועל הימצאותו של ציוד תקין לכיבוי אש. בלעדי ציוד כזה לא יתקבל אישור להפעלת העסק, בשום מקרה. החנות חייבת לכלול, בהתאם לגודל ולייעוד, גם מתזים (ספרינקלרים) לכיבוי שריפות וגם יציאת חירום, תלוי בגודל החנות.

התאמת החנות או העסק למבנה ולסביבה

הרשות המקומית בודקת, לפני מתן רישוי עסקים לחנויות, גם את התאמת העסק לסביבה ולמבנה, כאשר היא לוקחת בחשבון עסקים שכבר קיימים במקום וניגוד אפשרי בין סוג עסק אחד לאחר. לא מדובר כאן בהגבלת חופש העיסוק אלא בניגוד ממשי בין העסקים. דוגמא פשוטה יכולה להיות חנות לממכר כריכים בהכנה במקום בסמיכות לנגרייה שהנסורת הנוצרת בה עלולה למצוא את דרכה לתוך המזון.
חנויות מזון- רישיון יצרן לעסק
חנויות בתחום המזון חייבות גם ברישיון יצרן. הרישיון הזה ניתן לעסק שעמד בכל אמות המידה הראויות והותר לו לייצר מזון, להוביל ולשווק אותו. רישיון היצרן איננו קבוע ובעל העסק כפוף לביקורות חוזרות ונשנות במהלך כל השנה. יוצאים מכלל זה בתי מלון, שכן תהליך רישוי לעסקים למלונות איננו כולל קבלת רישיון לייצור מזון.

חנויות אחרות, דוגמת פרפומריות שונות, עוסקות במכירת חומרים ותכשירים שאין בשימוש בהם משום סכנה. בתי מרקחת, לעומת זאת, חייבים בהחלט לעבור הליך מדוקדק של רישוי עסקים, המתמקד בנוכחותו במקום של איש מקצוע מוסמך, שהוא רוקח אחראי. לא כל רוקח יכול לשמש רוקח אחראי, ומשרד הבריאות מפרסם אמות מידה ברורות להכרה ברוקח מסוים כאחראי. בנוסף, ישנן בהליך רישוי עסקים אמות מידה ברורות בכל האמור באחזקת התרופות, הן תרופות הזקוקות לקירור והן תרופות הזקוקות לאחסון בכספות מאובטחות בזמן שבית המרקחת איננו פעיל.

ישנן חברות מקצועיות רבות המטפלות בנושא רישוי עסקים, ומסייעות לבעלי העסקים להתמודד עם הדרישות הבלתי אפשריות לכאורה שהרשויות מציבות בפני כל עסק, חדש וותיק כאחד. בנוסף, מסייעות החברות הללו בעמידה וייצוג העסק מול הרשויות ויישור ההדורים במקומות שיש צורך לעשות כך. מומלץ לפנות לחברות אלה, על מנת לקצר, לפשט ולהוזיל את תהליך הקבלה של רישיון העסק.