חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 קובע, כי כ-50 סוגי עסקים מצריכים אישור מצד המשטרה, כדי לקבל רישיון עסק ולהתחיל לפעול. ככלל, רישוי עסקים מתקבל מאת עירייה או רשות מקומית, שבשטחה פועל בית העסק, אך ללא אישור של המשטרה, אף עסק, אשר טעון רישיון עסק על פי החוק, לא יוכל לפעול.
חשוב לציין, כי ברוב המקרים רישוי עסקים מותנה בקבלת מספר אישורים מגורמים אחרים, בנוסף לאישור של המשטרה.

אילו עסקים טעוני רישוי עסקים חייבים באישור של המשטרה?

אישור משטרתי בתהליך של רישוי עסקים נועד כדי למלא שני אינטרסים – הראשון הוא האינטרס של בעל העסק, והוא לשמור על נכסיו בטוחים. האינטרס השני, והמרכזי יותר, הוא האינטרס הציבורי – שבית העסק לא יהווה איום על ביטחון הציבור והסביבה.
חוק רישוי עסקים מגדיר שלושה סוגים של עסקים, הנדרשים לקבל אישור מהמשטרה בדרך לקבלת רישוי עסקים :
• עסקים, שמיועדים לעמוד בריכוז גדול של קהל, עלולים להיות מסוכנים מבחינה בטחונית או פלילית. לפיכך, עסקים כמו קניונים ובתי קולנוע דורשים בדיקת משטרה בדרך לקבלת רישוי עסקים .
• ישנו צורך בבדיקה משטרתית עבור עסקים, המכילים ריכוז גבוה של חפצים יקרים, מאחר והם מצויים תחת סכנת שוד גדולה יותר מעסקים אחרים. דוגמא לעסק כזה היא עסק להובלה ומשלוח של כספים.
• בתי עסק בעלי זיקה לעולם הפלילים דורשים בדיקה משטרתית לשם פתיחתם. למשל, אולם מכונות משחק זקוק לאישור משטרתי לשם קבלת רישוי עסקים .

מהם השלבים לקבלת אישור מהמטרה לצורך רישוי עסקים ?

1. ראשית, בעל העסק צריך לגשת לרשות מקומית או עירייה,שבשטחה הוא מתכוון לפתוח את העסק שלו, ולמלא בקשת רישוי עסקים. בטפסים של רישוי עסקים יצויינו פרטים שונים על העסק, ולאחר בחינה של פרטים אלו הרשות תחליט אם לפסול את הבקשה עבור רישוי עסקים , או להעביר אותה הלאה לבדיקות של גורמים רלוונטיים.
2. בקשת רישוי עסקים תועבר לידי תחנת המשטרה, אשר אחראית על האיזור של העסק. על מנת לקבל אישור בתהליך של רישוי עסקים, המשטרה עלולה לקבוע תנאים שונים, אשר אותם יצטרך בעל העסק למלא לפני או אחרי מתן האישור הרשמי – בהתאם להוראות. המשטרה תבחן את העסק מהיבטים שונים, לפני מתן אישור עבור רישוי עסקים, למשל: דרכי המילוט מהמבנה, קשר של עובדי ובעלי העסק לעולם הפלילים, מיגון המבנה וכו'.
3. אם ייקבעו תנאים לקבלת אישור עבור רישוי עסקים , בעל העסק יצטרך למלא אותם כדי להמשיך בתהליך של רישוי עסקים. לאחר מילוי התנאים, בעל העסק ייגש לתחנת המשטרה, ויודיע על כך לאשי הקשר האחראי על סוגיות של רישוי עסקים . בעל העסק יקבל מועד לבדיקה, שבו נציגי המשטרה יבואו לבדוק את מילוי התנאים שהוצבו לבית העסק.
4. אם ימולאו כל התנאים, המשטרה תעביר אישור למחלקת רישוי עסקים בעירייה, ובעל העסק יהיה רשאי להמשיך בתהליך של רישוי עסקים עד לקבלת רישיון עסק .