חלקת רישוי עסקים חיפה –  מניעה עסקים קדימה

מחלקת רישוי עסקים חיפה פועלת כיחידה עצמאית במינהל התפעול. משרדי המחלקה נמצאים ברח' ברואלד 5 (בניין מלון ציון לשעבר), קומה ג'.
המדיניות המרכזית של עיריית חיפה היא גישה חיובית ליזמות עסקית, וכן תפעול שוטף ונכון ופיתוח עסקי של העסקים הפועלים בתחומי העיר. על פי גישה זו, הרי שגם מחלקת רישוי עסקים חיפה תומכת בהקלה ככל האפשר על מתן רישיונות לעסקים בעיר, ועמלה על פיתוח אוירה ארגונית תומכת בעיר, במינימום בירוקרטיה ומקסימום התמיכה האפשרית. בין השאר, פועלת מחלקת רישוי עסקים חיפה להצבת כסאות ושולחנות בבתי אוכל בעיר, יצירת קירוי חורף ומתן היתרי חניה למוניות. כמו כן, אחראית מחלקת רישוי עסקים חיפה על קביעת תורנויות בתי המרקחת בעיר.

באילו אמצעים פועלת מחלקת רישוי עסקים חיפה לטובת בעלי העסק בעיר?

1. שירות לקוחות – המטרה של מחלקת רישוי עסקים חיפה היא להקל ככל האפשר על בעלי העסקים את תהליך קבלת רישיון העסק. לשם כך מלווה מחלקת רישוי עסקים חיפה את בעלי העסק בכל תהליך הרישוי.
2. יצירת תוכנית לבעלי עסקים בדרך אל הרישיון הנכסף – פעמים רבות, נאלצת מחלקת רישוי עסקים חיפה להעמיד דרישות שונות בפני בעלי עסקים בדרך אל הרישיון, דרישות שאינן קלות או זולות לביצוע. לשם כך, יוצרים אנשי המחלקה תוכנית הפורשת את הדרישות לקבלת הרישיון במשך הזמן האפשרי למימושן, תוך מתן רישיונות והיתרים זמניים לעסקים לפעול בתיאום עם חוק רישוי עסקים משנת 1968.
3. תקשורת מיטבית בין מחלקת רישוי עסקים חיפה ובין הגורמים השונים המעורבים הנדרשים להענקת הרישיון לעסק – מחלקת כיבוי אש, משרד החקלאות, משטרה, המשרד לאיכות הסביבה הפועל באזור חיפה והצפון וגופים נוספים על פי דרישה.

על האתגרים העומדים בפני מחלקת רישוי עסקים חיפה

בין האתגרים בהם נתקלת מחלקת רישוי עסקים חיפה היא ההתייחסות המקלה של בתי המשפט כלפי עסקים הפועלים ללא רישיון, קלות המותירה את הוצאת רישיון העסק ל"צדיקים". על זה יש להוסיף את הבירוקרטיה בהם נתקלת מחלקת רישוי עסקים חיפה אל מול גורמי הממשלה השונים, את מצוקת כוח האדם ואת בעלי העסקים הלוחצים  על קבלת הרישיון הנכסף – קל להבין, אם כן את הקשיים היומיומיים מולם ניצבת מחלקת רישוי עסקים חיפה ואת התמיכה הנדרשת לפעולתה.

מחלקת רישוי עסקים חיפה עם הפנים לעתיד

על מנת לטייב את עבודתה של מחלקת רישוי עסקים חיפה נדרשים מהלכים נוספים שישפרו את עבודת המחלקה ואנשיה – מערכות מחשב מתקדמות שיסייעו בניהול "תיק עסק" לכל בעל עסק המבקש להוציא רישיון לעסק שלו, טיוב התקשורת המחשבית בין המשרדים השונים, ושיפור התרבות הארגונית בעיר כך שתתמוך יותר בעסקים המוציאים רישיון לעסק שלהם. למרות כל אלה, ברורה גם כיום תרומתה הגדולה של מחלקת רישוי עסקים חיפה לעסקים הפועלים בעיר, להפעלתם ולהנעתם קדימה.