הקמת מפעלים, קטנים או גדולים, אינה עניין פשוט. מלבד המשאבים הכלכליים הרבים, הקמת מפעל דורשת תכנון מדויק, אשר יבטיח שרישיון העסק בוא יבוא. בנוסף, קבלת רישיון עסק עבור מפעלים היא תהליך ארוך, המצריך תכנון מדויק עוד לפני שלב ההקמה. כשמדובר במפעל יש השלכות רבות לתהליך רישוי העסקים וחשוב להגיש נכון ובסדר הנכון את כל הנתונים על מנת לקבל בסופו של תהליך רישיון עסק. תכנון מפעלים מבחינת הליכי רישוי עסקים הוא תהליך מקצועי הרבה יותר מאשר תהליך הוצאת רישיון עסק לעסק קטן ולכן מומלץ להסתייע לשם תכנון מפעלים לרישוי עסקים בחברה המתמחה בתחום רישוי עסקים והיתרי בנייה, אשר תסייע לכם לקבל את האישורים הדרושים על מנת שהמפעל יוקם בצורה חלקה. ובדרך היעילה ביותר.

  תכנון והקמת מפעלים  – שלבי הליך רישוי עסקים

כאמור, רישוי עסקים עבור מפעלים בהקמה הינו תהליך ארוך ומורכב. תהליך תכנון הקמת מפעלים וקבלת רישיון עסק להפעלתם מורכב ממספר שלבים:

בניית תכנית מדויקת של שטח המפעל

לפני הקמת מפעל, יש לבנות תכנית מדויקת של שטח המפעל, אשר תבטיח תכנון יעיל ומסודר ותוגש בהמשך למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית בה ימוקם המפעל. התכנית תכלול פרטים רבים, כגון: מהו ייעוד המפעל ואילו מוצרים הוא מייצר, מאילו מחלקות הוא מורכב וכיצד הן מחולקת בשטח המפעל  וכמובן שחשוב אלו בעלי מקצוע ידרשו לשם תהליך הייצור ועוד.

בחירת מיקום המפעל

היכן הכי משתלם להקים את המפעל – באזור מרכזי או בפריפריה? מהי העלות הכרוכה בכל מיקום, אלו הטבות קיימות ועוד.

איתור נכס או קרקע ובדיקתם מול הרשות המקומית – לפני רכישת נכס מתאים להקמת המפעל, יש לבדוק עם מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית האם ייעוד המבנה מתאים לייעוד הקרקע מבחינת תכנית בניין עיר, האם יש צורך באישור לשימוש חורג או האם קיימות במבנה חריגות בנייה.

תהליך רישוי עסקים מצריך אישור ועמידה בדרישותיהם של גורמים שונים בהתאם לאופי המפעל, כגון: שירותי הכבאות, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד העבודה ועוד. לפני רכישת או שכירת הנכס, יש לערוך בדיקות מול גורמים אלה ועוד, על מנת לוודא את כדאיות העסקה והאפשרות כי הנכס ישמש את המפעל לכל צרכיו בצורה האופטימלית.

תכנון מפעל

תכנון מדויק של המפעל ואופן הקמתו על קרקע פנויה או במבנה קיים. כיצד ייבנה המפעל? כיצד יחולק מבנה קיים? אלו עבודות נדרשות לשיפוץ מבנה ישן – עבודות גבס, עבודות תשתית, רצפה ועוד.

קבלת אישור להקמת המפעלים כחלק מתהליך רישוי עסקים

בשלב זה יש לפנות עם כל התכניות אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית, על מנת לקבל את אישור כל הגורמים הרלוונטיים להקמת המפעל.

הקמת המפעל וקבלת רישיון עסק

עם תחילת הקמת המפעל, יש להגיש למחלקת רישוי עסקים בקשה לרישיון עסק, בצירוף כל התכניות ופירוט השפעת המפעל על הסביבה. מחלקת רישוי עסקים והגורמים השונים יערכו ביקורות במבנה ויציבו תנאי בנייה בהם יש לעמוד על מנת לקבל רישיון עסק. לאחר השלמת הבנייה לפי כל הדרישות וקבלת אישורים מתאימים, תנפיק מחלקת רישוי עסקים רישיון עסק להפעלת המפעל.