שוק העסקים מכיל רשתות שונות במגוון תחומים, כגון: רשתות שיווק, רשתות בגדים, חנויות אופטיקה, פארמים, בתי קפה, מסעדות, משרדי נסיעות ועוד מגוון רחב של חברות, בעלות סניפים שונים ברחבי הארץ. על מנת לפתוח סניפים חדשים של רוב סוגי העסקים, יש צורך בקבלת רישיון עסק מהרשות המקומית בה נפתח הסניף. תהליך רישוי עסקים בפתיחת סניף חדש עלול להיות ארוך והוא מעט שונה מתהליך רישוי עסקים עבור עסק רגיל. מומלץ מאוד להיעזר לשם קבלת רישיון עסק עבור סניף חדש באנשי מקצוע המתמחים בתחום, לייעוץ וליווי בכל הקשור לתהליך רישוי עסקים.

רישוי עסקים בפתיחת סניף חדש – שלבי התהליך

ישנן רשתות, תלוי כמובן בסוג העסק, הטעונות רישיון לעסק. סניפים ישנים כבר קיבלו רישיון עסק ואילו סניפים חדשים צריכים גם הם לקבל רישיון עסק להפעלתם. איך עושים זאת? לפניכם שלבי התהליך:

בשלב הראשון, יש למפות את אופן התנהלות תהליך רישוי עסקים בכל סניפי הרשת הקיימים ברחבי הארץ. יש להכין דוח מסודר לכל אחד מהסניפים ואף ניתן לצרף אלבום תמונות דיגיטלי של התהליך.

יש להכין חומרים הרלוונטיים להגשת בקשה עבור רישוי עסקים לסניף חדש – תכניות מפורטות של הסניף, צילום היתרי בנייה לבניית הסניף ועוד. תכניות הסניף יכללו את ייעודו, כתובתו המדויקת, אופן חלוקת השטחים הפנימיים והחיצוניים, שרטוט המבנה ועוד. מומלץ לפני הגשת התכנית לבדוק כי אכן מה שמוצג בתכנית הוא המצב המדויק בשטח.

לאחר הכנת התכניות, יש להגיש בקשה לקבלת רישיון עסק אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.

לאחר קבלת הבקשה, כמו בפתיחת הסניפים הקודמים, יפנו נציגי מחלקת רישוי עסקים את בעלי הרשת אל הגורמים השונים, לצורך קבלת אישורים שונים להפעלת הרשת. על בעלי הרשת לעמוד בתנאים ובתקנות הגורמים השונים, כמו משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד העבודה, המשרד לאיכות הסביבה ועוד, בהתאם לסוג העסק. האישורים יינתנו רק לאחר ביצוע ביקורות על ידי הגופים השונים, המאשרות כי אכן קוימו כל הדרישות.

לאחר קבלת האישורים מכל הגורמים הרלוונטיים, תבדוק הרשות את ייעוד הקרקע בתב"ע ואת התאמתו של הסניף לייעודו המקורי. במידה וקימת התאמה, יכולה מחלקת רישוי עסקים לאשר את הבקשה ולהעניק רישיון עסק להפעלת הסניף החדש.

כאמור, תהליך רישוי עסקים הוא תהליך ארוך ועסקים (כמו משרדי נסיעות,מפעלים ,מסעדות וכו) הפותחים סניף חדש רוצים רישיון לעסק ומהר. ניתן לייעל ולזרז אותו בעזרת חברה המתמחה בתחום רישוי עסקים. בנוסף, לבעלי רשתות המבקשים לפתוח סניף חדש יש יתרון על בעלי עסקים אחרים, שכן יש להם כבר ניסיון בקבלת רישיון עסק עבור סניפים קודמים והם יכולים לדעת בדיוק כיצד עליהם לפעול ומה בדיוק נדרש מהם.