מחלקת רישוי עסקים רחובות ממוקמת ברח' ביל"ו 2 בעיר במבנה העירייה. על תחומי סמכותה של מחלקת רישוי עסקים רחובות נמנית האחריות להוצאת רישיונות עסק עבור עסקים הממוקמים בתחום השיפוט של העיר רחובות.תהליך רישוי עסקים ברחובות כמו כל תהליך הוצאת רישיון עסק דורש היכרות עם מכלול הדרישות שמציבה העירייה ושאר רשויות הרישוי בפני עסקים ברחובות. ולפיכך רצוי להיעזר ביועץ לתחום רישוי עסקים כדי לעבור את תהליך הוצאת רישיון העסק בצורה פשוטה.

רחובות היא עיר המדע והתרבות, השמה דגש משמעותי גם על קידום העסקים בעיר ועל מתן תמיכה בבעלי העסקים שבה. לפיכך, תומכת ומסייעת עיריית רחובות לבעלי עסקים בכל הקשור להוצאת רישיון העסק, לשמירה עליו ולקבלת היתרים לפי צורך – הרשאות עליהן עמלים אנשי המקצוע במחלקת רישוי עסקים רחובות.

כמו כן, אמונה מחלקת רישוי עסקים רחובות על מתן היתרים זמניים לעסקים בתקופת ההמתנה לרישיון (על מנת שיוכלו לפעול ולהתבסס בעיר), ועל כל הקשור בתפעול בתי הקפה והמסעדות בעיר – הוצאת כיסאות ושולחנות אל מחוץ לתחומי בית הקפה, הקמת קירוי חורף ועוד.

על ביטחון ובטיחות, על תברואה ואיכות – ערכי היסוד של מחלקת רישוי עסקים רחובות

בסופו של דבר, מטרתה של מחלקת רישוי עסקים רחובות היא לאפשר לעסקים הפועלים בתחומה לעבוד באופן שוטף וללא הפרעה. בין השאר, דואגת מחלקת רישוי עסקים רחובות כי בעלי העסקים בעיר ישמרו על הביטחון והבטיחות של תושביה, ינהגו בהתאם לתקני התברואה הנדרשים, ישמרו על חוק התכנון והבניה וכן על איכות הסביבה.

כמו כן, דואגת מחלקת רישוי עסקים רחובות גם לביטחונם ולתנאי העסקתם של העובדים באותם עסקים, על מנת לדאוג לרווחתם בטווח הקצר, ולאפשר את המשך ההפעלה של העסק בטווח הארוך.

מחלקת רישוי עסקים רחובות היא הסמכות העליונה בכל הקשור למתן רישיונות לעסקים בעיר, לשם כך מקפידה ביותר על איכות השירות לאזרח – אבן הדרך המרכזית בפעילותה של מחלקת רישוי עסקים רחובות היא שמירה על סטנדרטים גבוהים ביותר של שירותיות, של מענה לאזרח ושל תמיכה בו לכל אורך הדרך אל הרישיון. לשם כך מעמידה מחלקת רישוי עסקים רחובות אמצעי תקשורת מתקדמים אל מול בעלי עסקים, מאפשרת פניה בכל שאלה או צורך ועומדת לרשותם בכל עת.

מעוניינים להציב שלט בעיר ? זה הזמן לפנות למחלקת רישוי עסקים רחובות

תחום אחריות נוסף המצוי בתחומי הסמכות של מחלקת רישוי עסקים רחובות הוא כל נושא השילוט העסקי בעיר, אישור השלטים ואישור מקומות הצבתם, כך שלא יפגעו או יפריעו לתושבים ולעסקים אחרים, ויתאמו את דרישות המשרד לאיכות הסביבה ודרישות הבטיחות של משטרת ישראל ומחלקת מכבי האש.

על המעוניינים להציב שילוט בעיר לפנות למחלקת שילוט, המהווה חלק ממחלקת רישוי עסקים רחובות, ולהמציא טופס בקשה להצבת שילוט הכולל גם את תמונת השלט ומראה המקום בו בעל העסק מבקש למקם אותו. את הטופס אפשר למצוא באתר האינטרנט של עיריית רחובות, או לקבלו במשרדי מחלקת רישוי עסקים .