משרדי מחלקת רישוי עסקים בחיפה נמצאים ברח' ברואלד 5 בקומה ג' (מיקומו של מלון ציון לשעבר). קבלת קהל מתקיימת בימים א', ב', ד', ה', בשעות 08:00 – 12:30.

טלפונים: 04-8356867 (למנהל המחלקה), 04-8356407, 04-8356834 לפקידי הרישוי במחלקה ו-04-8356867/839 למזכירות.

חלק מהעסקים הפועלים בעיר חיפה נדרשים לקבלת רישיון לשם הפעלת העסק, זאת למול הדרישות המוגדרות בחוק. מטרת קבלת הרישיון להפעלת העסק היא לוודא כי בעלי העסקים בעיר חיפה אינם מהווים מטרד או סכנה לעובדים ולקוחות, וכי העסקים מופעלים ללא כל פגיעה אפשרית בתושבי העיר או בתשתיות העירוניות.
חיפה – עסקים עם ראש גדול ואחריות גדולה

לא כל העסקים בעיר חיפה נדרשים לקבלת רישיון עסק, ובעת פתיחת עסק חדש נדרש בראש ובראשונה לבדוק אל מול מחלקת רישוי עסקים בחיפה, האם העסק ואופיו מצריך רישיון עסק להפעלתו. במידה והתשובה חיובית, יגיש בעל העסק בקשה לרישיון, ויזכה בליווי מלא של מחלקת רישוי עסקים בחיפה לאורך התהליך כולו.

על תפקידיה של מחלקת רישוי עסקים בחיפה

מחלקת רישוי עסקים בחיפה מופקדת על אכיפת חוק רישוי עסקים התשכ"ח, וכן על מתן היתרים לעסקים בעיר על פי חוקי העזר העירוניים. מחלקת רישוי עסקים בחיפה מצויה בקשר שוטף עם הגורמים האחראים על שמירת הסדר בעיר – גורמי המשטרה, הכבאות והתברואה, וכן פועלת אל מול השירותים הוטרינריים ואל מול המחלקה לאיכות הסביבה בעיר. בנוסף, פועל רישוי עסקים בחיפה על פי הנחיות גורמי ממשלה חיצוניים דוגמת משרד הבריאות, משרד העבודה, המחלקה לבטחון פנים, משרד החינוך, משרד התחבורה ומשרד המדע והספורט.

מחלקת רישוי עסקים בחיפה אחראית על מתן שירות לבעלי מסעדות בעיר, הנדרשים לאישור להציב כסאות ושולחנות על המדרכה שמחוץ המסעדה, לאישור בעבור סגירת חורף למסעדה ולתליית שילוט פרסומי. בנוסף, אמונה מחלקת רישוי עסקים בחיפה גם על קביעת סדרי התורנות בין בתי המרקחת בעיר.

החזון לפיו פועלת מחלקת רישוי עסקים בחיפה

מחלקת רישוי עסקים בחיפה פועלת מתוך חזון להקל ככל האפשר על בעלי עסקים בעיר לקבלת רישיון תפעול לעסק ולהפעילו באין מפריע, לשם כך מנסה לפעול באופן חיובי, לעודד יזמות עסקית ולהציע אפשרויות פיתוח עסקי לעסקים בעיר. לצורך כך, פועלת מחלקת רישוי עסקים בחיפה לפתח אוירה ארגונית חמה בעיר, מציעה ליווי ותמיכה ככל הנדרש עבור בעלי עסקים, ומקפידה על מזעור ככל האפשר של תהליכי הביורוקרטיה הנדרשים בתהליך זה.

מחלקת רישוי עסקים בחיפה רואה חשיבות עליונה למחלקת שירות הלקוחות המיועדת לבעלי עסקים בעיר, ועמלה על יצירת תוכנית המתווה את הדרך אל הרישיון שבסופה, וגם אם הדרך מתבררת כמורכבת במיוחד או בעייתית, יוצרים אנשי מחלקת רישוי עסקים בחיפה אבני דרך הגיוניות וסבירות עבור בעלי העסקים בעיר, המאפשרות הפעלה של העסק. זאת, על מנת לקבל בסופו של דבר את הרישיון הנדרש, אולם גם להגיע להשגים הרווחיים הנדרשים להצלחת עסק בזמן זה.