חוק רישוי עסקים 1968, קובע כי רוב בתי העסק בישראל, נדרשים ברישיון עסק לשם הפעלתם. הנפקת רישיון עסק זמני היא באחריותה של הרשות המקומית בתחומה מוקם העסק ודרכה מתנהל תהליך רישוי עסקים מתחילתו ועד סופו. לא כל פתיחת עסק מצריכה רישוי עסקים והוצאת רישיון עסק. מדובר בעסקים אשר יש להם נגיעה כלשהי לבריאות ולבטיחות הציבור, כמו עסקי מזון, חקלאות, נופש, תעבורה, מפעלים ועוד. ישנם עסקים, כאמור, כמו חנויות צילום, בגדים, כלי כתיבה, מקצועות חופשיים ועוד, אשר על מנת להפעילם אין צורך ברישיון עסק.

על מנת לברר האם עסק זקוק לרישיון עסק, יש לפנות אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ולברר את העניין. הליך רישוי עסקים וקבלת רישיון עסק הוא באחריות הרשות המקומית, כאמור, וברוב המקרים, תהליך רישוי עסקים הוא תהליך בירוקרטי מורכב וארוך מאוד, המצריך קבלת אישורים רבים.

תחילתו של תהליך רישוי עסקים הוא בהגשת בקשה מסודרת אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית, אשר בוחנת את הבקשה ושולחת הפניות להתייחסות הגורמים הרלוונטיים, כמו כיבוי אש, משרד הבריאות, משטרת ישראל, המשרד לאיכות הסביבה וכדומה, על מנת לקבל את אישורם. רק לאחר שנמצא שהעסק עומד בכל התנאים והדרישות וקיבל את כל האישורים מהגורמים הרלוונטים, יונפק לו רישיון עסק על ידי מחלקת רישוי עסקים.

לא רק בעת הקמת עסק חדש על בעל עסק לפנות אל מחלקת רישוי עסקים, על מנת להנפיק רישיון עסק. על בעל העסק לפתוח בתהליך רישוי עסקים לקבלת רישיון עסק חדש, כאשר רישיון העסק כבר אינו תקף ובמקרים נוספים, כגון: שינוי בתכנית המקורית של העסק, הרחבה או צמצום בית העסק, שינוי בייעוד העסק או בבעליו ועוד.

רישיון עסק זמני – סוגי רישיונות והיתרים

מחלקת רישוי עסקים ברשויות השונות אחראית להנפקת רישיון עסק לתקופות שונות ואישורים נוספים, לפי סוג העסק ואופי פעילותו:
רישיון עסק זמני (היתר זמני לרישיון עסק) – ניתן לבחון הוצאת היתר זמני לתקופה קצרה לעסק אשר נמצא בהליך רישוי עסקים מתקדם ועומד ברוב תנאי הגורמים המאשרים (סה"כ לתקופה שלא תעלה על שנתיים – היתר ראשון עד שנה ולאחר מכן תיבחן הארכה לשנה נוספת). היתר זה מאפשר לעסק לפעול באופן חוקי במקביל להשלמת הליך הרישוי.
רישיון עסק תקופתי –  מחלקת רישוי עסקים מנפיקה לעסקים השונים רישיון עסק תקופתי כאשר תוקף הרישיון לכל פריט רישוי נקבע על פי צו רישוי עסקים. לאחר תפוגת תוקפו של הרישיון, יש לחדש את רישיון העסק על מנת לקבל רישיון עסק חדש.
רישיון עסק לצמיתות – בעבר חלק מהעסקים החזיקו ברישיון עסק לצמיתות, רישיון שאין צורך לחדשו. בצו רישוי החדש ירדה האפשרות לקבלת רישיון לצמיתו אך יחד עם זאת, לעסקים קיימים המחזיקים ברישיון עסק לצמיתות לא ישתנה הסטטוס הקיים.
היתר לשימוש חורג – במקרים בהם ייעודו של העסק אינו תואם את ייעודה של הקרקע לפי תכנית בניין עיר, יש צורך בהסדרת השימוש החורג מול הוועדה המקומית בהליך של היתר בניה.