התהליך מול רשויות הרישוי  הוא תהליך ארוך ומסורבל הן לחברות או ליזמים זעירים ובמיוחד לחברות גדולות עם צרכים מורכבים הפותחות עסק חדש או אפילו סניף נוסף ונדרשות לפריסה של כל צרכיה.חוק רישוי עסקים בישראל מגדיר כי רוב בתי העסק בארץ הם טעוני רישיון עסק, מאחר ויש להם השפעה ישירה על בריאות הציבור ובטיחותו. כפועל יוצא מכך, תהליך רישוי לעסקים כולל ביקורות, בדיקות ואישורים רבים, מה שיוצר הליך בירוקרטי לא פשוט ולא קצר. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי פעילות של עסק ללא רישיון עסק הינה עבירה על החוק, אשר תגרור עונשים כבדים, קנסות, צווי הריסה, סגירת העסק  ועוד. חשבו למשל על גן אירועים שבצו סגירה נאלץ להפסיק את שטף החתונות שלהם הוא התחייב או מסעדה שסוגרת בשיא הפעילות שלה וכד'. על מנת שתוכלו לעבור את הליך רישוי עסקים בשלום ובמהירות האפשרית, יש באפשרותכם לפנות אל חברה המתמחה בתחום רישוי לעסקים, אשר תסייע לכם לעבור את הפרוצדורה במהירות ובקלות.

רישוי לעסקים – כל השלבים בדרך להוצאת רישיון עסק

כאמור, רישוי עסקים הינו תהליך ארוך, אך עם הדרכה נכונה וסיוע מתאים, תוכלו לקבל רישיון עסק במהירות יחסית. אתם פותחים עסק חדש? לא יודעים איך להתחיל? לא יודעים האם אתם בכלל זקוקים לרישיון? לפניכם כל השלבים בדרך לקבלת רישיון העסק המיוחל:
בראש ובראשונה, עליכם לפנות אל מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית בה נמצא העסק שלכם. אם לדוגמה העסק שלכם ממוקם בתל אביב, עליכם לפנות אל מחלקת רישוי עסקים בעיריית תל אביב-יפו. נציגי מחלקת רישוי עסקים יאמרו לכם האם בית העסק שלכם אכן טעון רישוי. בעלי מסעדות לדוגמה, אולמות אירועים, חדרי כושר, מפעלי תעשייה יידרשו לרישיון עסק. לעומתם, עסק כמו חנות לכלי כתיבה לא ייחשב כטעון רישיון. במידה ונמצא כי העסק אכן טעון רישיון, עליכם להתחיל תהליך רישוי לעסקים, לפי השלבים הבאים.
בשלב השני ובמידה ונמצא כי העסק טעון רישיון, על בעל העסק להגיש למחלקת רישוי עסקים בקשה לקבלת רישיון עסק בליווי מסמכים שונים, כגון תרשימים של העסק וסביבתו, תכנית עסק מקיפה וכמובן תשלום אגרה.
לפי אופיו של העסק כפי שעולה מהתכניות שהוגשו, יפנו נציגי מחלקת רישוי עסקים את בעל עסק אל הגורמים השונים, לקבלת אישורים כי העסק עומד בכל דרישותיהם. מדובר באישור מטעם המשטרה, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, שירותי הכבאות ועוד. כל אחד מהגורמים הללו יערוך ביקורות ויציב דרישות משלו לבעל העסק. במידה והעסק ימלא אחר הדרישות, יוצא אישור מתאים.
לאחר שכל האישורים הרלוונטיים הגיעו אל מחלקת רישוי עסקים, תבדוק המחלקה האם ייעודו של העסק תואם את ייעוד הקרקע בתכנית העירונית. במידה ולא, בעל העסק יידרש לקבל אישור חורג, לשם כך עליו להגיש בקשה נפרדת.
בסופו של תהליך רישוי לעסקים, לאחר שנמצא כי העסק עומד בכל הדרישות, מתאים ובטוח לשרת את הציבור, תנפיק מחלקת רישוי עסקים את רישיון העסק, המאפשר לעסק לפעול כחוק.