אם אתם מעוניינים להקים שירות מיוחדת להסעות של ילדים, דעו לכם שאתם צריכים לעבור תהליך מיוחד הנקרא רישוי עסקים. מהו רישוי עסקים? מדובר בתהליך שבו המועצה המקומית שבשטחה אתם מקימים את העסק, בודקת כי העסק שלכם מוקם בהתאם לתוקף התקנות של המדינה ושל גוף השלטון המקומי. הדבר לא יוצא דופן בכל הנוגע על שירות של הסעות ילדים. בין אם אתם מסיעים את הילדים למוסדות החינוך לאורך השנה, או דווקא למתקני קיט ונופש בחודשי הקיץ – אתם צריכים לקבל רשיון עסק. אז איך מתחילים?

לקבל רישוי עסקים לשירות ההסעות שלכם

על מנת לקבל רישיון עסק, עליכם ראשית לפנות למחלקת רישוי עסקים של גוף השלטון המקומי שתחתיו אתם מתכוונים לפתוח את העסק. גם אם אתם עושים ציר קבוע בין שתי ערים, מה שבכלל קובע הוא העיר שבה אתם פותחים את המשרדים שלכם. זו העיר שתיתן לכם רישוי עסקים, ושאליה אתם צריכים לפנות.
ברגע שהגשתם את הבקשה לפתיחת העסק, תצטרכו להמציא מספר אישורים ונתונים שונים – במקרה זה, ציינו כמובן כי האוכלוסייה שאותה אתם מסיעים, היא אוכלוסיית ילדים. ציינו באילו רכבים אתם הולכים לעשות שימוש, מה גודלם, ומה קיבולת האנשים המקסימאלית שהם מסוגלים להכיל בהתאם לחוק.
מחלקת רישוי עסקים בעירייה בוחנת את הבקשה שלכם, ובמקביל מגישה אותה גם לגופים נוספים. על פי תקנות רישוי עסקים של מדינת ישראל, שירות הסעות לילדים טעון אישור של שני גופים – של המשרד לאיכות הסביבה, שבודק כי הרכב עצמו עומד בתקנות הדרושות, ולא מזהם יתר על המידה, ושל משטרת ישראל שבודקת שכל הרכבים שלכם נרכשו כחוק, ואין שום בעיה להעלות אותם על הכביש.

רישוי עסקים לילדי חינוך מיוחד

חשוב מאד לשים לב למצב שבו אתם מגישים בקשת רישוי עסקים עבור שירות הסעות לילדי החינוך המיוחד או ילדים עם צרכים מיוחדים. במקרה זה, יש עוד מספר תקנות רישוי עסקים שתצטרכו כמובן לעמוד בהן. מי שקובע תקנות אלו הוא משרד הרווחה. הדבר תלוי כמובן בצורך המיוחד של הילדים.
אם לדוגמא אתם הולכים להסיע ילדים עם מגבלה גופנית, הרי שמחלקת רישוי עסקים תבדוק האם הרכבים שלכם מותאמים לילדים עם מגבלות פיזיות, האם הם בטוחים עבורם, האם יש מספיק מקום, והאם רכבים אלו הוכשרו מלכתחילה להיות מיועדים עבור ילדים עם מוגבלות פיזית. אם לילדים אין מגבלה פיזית, אך יש עניין אחר יוצא דופן – חשוב לציין זאת. לא תמיד כל צורך מיוחד יחייב שינוי בתהליך של רישוי עסקים.
אבל חובת תום הלב מחייבת אתכם להעביר את כל המידע למחלקת רישוי עסקים. אתם לא צריכים להעביר פרטים אישיים על כל ילד וילד, אלא פשוט לציין האם שירות ההסעות שלכם מיועד עבור ילדים עם מאפיין מסוים, אם לאו.