על תפקידה של המועצה המקומית בקבלת רישוי עסקים

על פי החוק במדינת ישראל, חובה על כל בעל עסק בהוצאת רישוי עסקים. על פי חוק רישוי לעסקים, כפי שנחקק בשנות השישים, ישנם עשרות סוגי עסקים שונים, הנדרשים בהוצאתו של רישוי עסקים זה.רישיון מיוחד זה נדרש על מנת להבטיח כי העסקים, הנדרשים בו, עומדים בכל הקריטריונים והכללים, המבטיחים כי מדובר בפעילות תקינה, שאיננה פוגעת בבריאות הציבור ובאיכות הסביבה. על מנת להוציא רישוי עסקים זה נדרש בעל העסק לפנות אל המועצה המקומית בעיר בה ימוקם העסק ולהתחיל בתהליך של רישוי לעסקים.

על מה אחראית המועצה המקומית?

כדי לקבל רישוי עסקים, יש לפנות אל מחלקת רישוי העסקים, שבמועצה המקומית. מחלקת רישוי עסקים זו מרכזת את כל פניות בעלי העסקים, המעוניינים להוציא רישוי עסקים ופועלת, לצד גורמים נוספים, לשם הפקתו של רישוי עסקים זה, כפי שנדרש על פי החוק. לצידה של מחלקת רישוי העסקים שבמועצה המקומית, עובדים גורמים נוספים, כמו משרד הבריאות, משטרת ישראל, משרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה, ועוד, שיחדיו בודקים, על פי תקנות שנקבעו מראש, האם העסק אכן עומד בכל הקריטריונים לקבלת רישוי עסק זה והאם אכן ניתן להעניק לו את הרישוי המבוקש. משפנה בעל העסק אל המועצה המקומית, אל מחלקת רישוי עסקים, מלווים אותו נציגיה לאורך תהליך הוצאת הרישיון, לרבות בחינת המקום, עזרה במילוי הטפסים הנדרשים, מתן רישוי עסקים זמני עד לקבלת רישוי עסקים קבוע ועוד. לצד כל אלה, אחראית המועצה המקומית גם להבטיח כי העסק, לאחר שאכן קיבל את האישורים והרישיונות הנדרשים לו על מנת לפעול, אכן ממשיך ופועל בהתאם לכל החוקים והתקנות. את זאת היא עושה על ידי פיקוח שוטף על בתי העסק השונים, ביצוע ביקורות שונות, בדיקות תברואתיות נדרשות ועוד ועוד.

טיפולה של המועצה המקומית בעסקים קטנים ובינוניים

לצד פעילותה בכל הקשור במתן רישוי עסקים ואכיפתם של כל החוקים והתקנות, שעל פי הם נדרש לפעול כל עסק, פועלת המועצה המקומית גם אל מול עסקים קטנים ובינוניים, בעזרתם של מרכזי טיפוח יזמות וליוויים של העסקים השונים, לאורך שלבי הקמת העסק והפעלתו. לאחר קבלת רישוי עסקים מתאים ועמידה בכל התקנות והכללים הנדרשים, מסייעת המועצה לבעלי עסקים אלה, החל ממתן הנחות בתשלומי מיסים שונים, כלה בהפעלת סדנאות בנושאים מגוונים, הקשורים לפעילותם של בתי העסק, עריכת קורסים מקצועיים, חונכות עסקית על ידי מלווה מטעם משרד התמ"ת ועוד. ואכן, ניתן לראות כי תוכניותיה השונות של המועצה המקומית, אכן מסייעות לבתי עסק רבים ומשפרות את מצבם.