כל בעל עסק חדש שהוא עסק טעון רישוי, צריך לדעת שההליך של רישוי עסקים הוא הליך המתנהל מול רשות הרישוי של הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק.

רשות הרישוי היא זו שבסמכותה להנפיק לבעל העסק בסיום הליך הרישוי, את רישיון העסק, וע"פ החוק מי שעומד בראש רשות הרישוי הוא יו"ר הרשות המקומית.

במהלך הפרוצדורה של רישוי עסקים יש לרשות המקומית כמה וכמה תפקידים שונים שהם:

 הרשות המקומית תפקידה להבטיח שהעסק פועל בהתאם לתקנות ולנהלים של הרשויות הממשלתיות והרשויות העירוניות השונות המעורבות בהליך רישוי עסקים.
הרשות המקומית משמשת כמי שמייצג את האינטרס הציבורי, הרשות המקומית היא זו שדואגת לשלומם של תושביה, לביטחונם, לבריאותם, ולסביבת המגורים שלהם.
הרשות המקומית שמעוניינת לעודד יזמות עסקית בשטחה, ומעוניינת להקל על בעלי העסקים הפועלים בשטחה, תפקידה לספק לבעלי העסקים את מירב המידע הדרוש להם לפני שהם מגישים בקשה לקבלת רישיון עסק, ואכן אנו מוצאים בכל רשות מקומית מחלקת רישוי עסקים שמספקת לכל בעל עסק את כל המידע הדרוש לו לפני שהוא מכין את הבקשה לקבלת רישיון עסק, ומסייעת לו בהבנת הבירוקרטיה המתלווה לתהליך רישוי עסקים.
הרשות המקומית מגנה על עצמה מפני מצב של אנדרלמוסיה ואנרכיה שבו כל עסק יפעל כפי ראות עיניו , ולשם כך בכל רשות מקומית יש אגף פיקוח כללי, שאחראי על האכיפה של חוק רישוי עסקים.

אז אם אתם בדיוק עומדים לפתוח עסק, ואתם נמצאים באמצע תהליך של רישוי עסקים מול מחלקת רישוי עסקים שברשות המקומית שבו יוקם העסק שלכם, ואתם מתלוננים על ההתרוצצויות בין מחלקות העירייה, אולי עכשיו אתם מבינים טוב יותר עד כמה משמעותי וחשוב תפקידה של הרשות המקומית בהליך רישוי עסקים.

מה קורה ברשות המקומית במהלך תהליך של רישוי עסקים

שלב ראשון- פניה למחלקת רישוי עסקים לשם איסוף מידע מוקדם , וקבלת הסברים על האופן שבו יש למלא את הטפסים של הבקשה לקבלת רשיון עסק.

שלב שני– הגשת הבקשה לקבלת רשיון עסק למחלקת רישוי עסקים.

שלב שלישי- מחלקת רישוי עסקים בודקת האם המסמכים הוגשו כראוי ובצירוף כל הניירת הדרושה, אם אכן כן, אזי תועבר הבקשה לנותני האישורים העירוניים והממשלתיים.

שלב רביעי- מחלקת רישוי עסקים מרכזת אצלה את כל חוות הדעת שהתקבלו מהגורמים המאשרים השונים, ובהתאם לחוות הדעת עליה להחליט האם היא יכולה להנפיק רשיון עסק למגיש הבקשה, ואם כן היא צריכה להחליט איזה רשיון עסק, והאם עליה להתנות התניות למתן רשיון העסק.