חוק רישוי עסקים שנחקק בשנת 1968 מגדיר באופן ברור מהם אותם עסקים המחויבים לבצע הליך רישוי עסקים שבסיומו יקבלו רשיון עסק. אולם, למרות בהירותו של החוק,
עדיין ישנם בישראל עסקים טעוני רישוי שמתעלמים מהחוק ובוחרים בפתרון הקל ומהיר של אי הוצאת רשיון עסק,זאת משום שהם אינם מעוניינים להתמודד עם התהליך המתיש והארוך של רישוי עסקים.
ע"פ נתוני משרד הפנים עולה כי,בשנת 2011 פעלו ברחבי הארץ כ-211,000 בתי עסק מבלי שעברו הליך של רישוי עסקים.

הפעלת עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק, יש לה משמעות חמורה ויש לה השלכות לא מעטות שעלולות להשפיע על עתיד העסק. לכן כל בעל עסק המחויב ברשיון עסק כדאי לו להימנע מלהגיע למצב של הפעלת העסק ללא רשיון עסק.

חשוב לזכור, שיש שני סוגי בתי עסק. יש בתי עסק שפועלים ללא רשיון עסק משום שהם החליטו מהתחלה להתחיל לפעול ללא רשיון עסק, ולדלג על כל ההליך של רישוי עסקים. ויש עסקים שפתחו בהליך רישוי עסקים אך לא קיבלו בסופו של ההליך רשיון עסק משום שהעסק שלהם עדיין לא עמד בקריטריונים ובתקנות של הרשויות השונות, ולמרות זאת הם פתחו את העסק שלהם, מבלי שיהיה להם רשיון עסק.

ההשלכות של הפעלת עסק ללא רשיון עסק

הפעלת עסק ללא רשיון עסק היא צעד לא חוקי שעלול לגרור אחריו קנסות כבדים והליכים משפטיים מצד הרשות המקומית. לראש הרשות המקומית יש את כל הסמכות להוציא צווים לסגירת העסק ולהפסקת פעילותו משום שהעסק מהווה סכנה לשלום הציבור ולבריאותו כל עוד אין לו רשיון עסק כדין.
עסק הפועל ללא רשיון עסק זוכה למוניטין שלילי, וקהל הלקוחות הפוטנציאליים של העסק יעדיף להדיר רגליו מאותו עסק ולפנות לעסק הפועל כחוק ואשר יש לו את כל רשיונות העסק הדרושים ואת כל התעודות.
עסק שהוא טעון רישוי ואין לו את המסמך החשוב של רשיון עסק, יהיה לו קשה יותר לשווק את עצמו וליצור לעצמו קמפיין שיווקי, משום שרשיון עסק הוא אלמנט חשוב בכל קמפיין שיווקי.

לסיכומו של דבר, אפשר לומר שכל בעל עסק שמעוניין להסתכל לטווח הארוך, כדאי לו לבצע את כל ההליכים הדרושים לשם רישוי עסקים. וכדאי לו להימנע ממצב שבו העסק שלו פועל ללא רשיון עסק. עדיף להשקיע בימיו הראשונים של העסק את מירב המאמצים (וגם קצת כסף) כדי שבהמשך חייו של העסק יניב רווחים יפים ולא יצטרך לסבול קנסות או חס וחלילה יצטרך להתמודד עם צווי סגירה.