במידה וגם אתם, בעלי בתי עסק בתחום הקולינריה והאירועים, מעוניינים בהקמה של בית עסק חדש, עליכם להכיר ראשית את הפרטים המשפטיים הרלוונטיים היטב. תחום המזון, הינו אחד התחומים המחייבים השגה של רישוי עסקים, לפי קביעתו של שר הפנים.
לכן, במידה ואתם עומדים בפני הקמה של מסעדה חדשה, עליכם קודם להבטיח רישוי עסקים, שכן במידה והמסעדה תפעל ללא רישיון, רשויות רישוי העסקים עלולות לחייב אתכם בקנסות, להקפיא את הפעילות העסקית שלכם, או אף לסגור לחלוטין את בית העסק. לכן, כדי לחסוך לעצמכם אובדן רב של כספים, עליכם להבטיח לעצמכם רישוי עסקים.

מדוע יש להשיג רישיון יצרן עבור חברות קייטרינג?

חברות קייטרינג נמנות ברשימת בתי העסקים המחייבים הוצאה של רישוי עסקים. החוק לרישוי עסקים התשכ"ח, שחוקק ב-1968, הינו אחד החוקים החשובים ביותר לאזרחי המדינה, שנועד להבטיח כמה דברים: ראשית, החוק נועד להבטיח כי בתי עסק ישמרו על איכות הסביבה, וימנעו ממפגעים ומטרדים אקולוגיים. שנית, חוק זה נועד למניעת סכנות לשלום הציבור, וכן גם להבטיח מפני שוד והתפרצות. בנוסף, החוק לרישוי עסקים נקבע כדי למנוע סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים, מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות. בנוסף, החוק נועד על מנת להבטיח את בריאות הציבור. לכן, ישנה חשיבות רבה להשגת רישוי עסקים: מטרת רישוי עסקים שומרת על הסדר והחוק בענפי הייצור השונים, וכן גם על סביבת עבודה נכונה, תוך שמירה על בריאות האזרחים ואיכות הסביבה. רישוי עסקים יכול למעשה להבטיח כי בית העסק עמד בכל התקנים והדרישות הרלוונטיות לתחומו מטעם המדינה. לדוגמא בתחום המזון, על רשות העסקים לוודא כי במהלך העבודה נעשה שימוש בציוד למטבח תעשייתי, שנמצא במצב בטוח ללקוחות ולעובדים.

מול אילו גורמים יש לעבוד בתהליך השגת רישיון יצרן?

רישוי עסקים הינו אישור שבא להבטיח שננקטו כל האמצעים המתאימים על מנת להבטיח את פעילותו התקינה של בית העסק לפי מטרות החוק, ולפי טובתו של הציבור הרחב. על מנת להשיג רישוי עסקים, יש להשיג את אישורה של רשות מקומית. על מנת להשיג רישיון עסק, גם אם מדובר בעסקי הקייטרינג, עליכם לפעול מול שתי מחלקות במשרד הבריאות: ראשית, בקשתכם לרישוי עסקים תיבדק על ידי מחלקת בריאות הסביבה, שבאחריותה מתבצעת הבדיקה של תשתיות המבנה של בית העסק, וכן גם הבדיקה של מערכת אספקת המים. לאחר מכן, הבקשה עוברת למחלקת שירות המזון, הבודקת כי הסיכוי להרעלות מזון הינו מינימאלי.

אם כן, מהו למעשה רישוי עסקים?

על מנת להשיג רישוי עסקים, יש להשיג את אישורה של רשות מקומית. לרוב אישור זה ניתן מידי ראש הרשות המקומית. כמו כן, יש להשיג את אישורים של גורמי הרישוי הרלוונטיים לבית העסק, כגון יחידת ההנדסה, הוועדה לתכנון ובנייה, איכות הסביבה, פיקוח עירוני, מים, ביוב, ותברואה. כמו כן, יש להשיג את אישורם של גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה, כגון משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ"ת, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות, ועוד.