האחריות על הנפקת רישיון עסק עבור בתי עסק טעוני רישוי על פי חוק רישוי עסקים בישראל, חלה על העיריות והרשויות המקומיות ביישובי הארץ השונים.
בכל רשות מקומית בישראל, קיימת תכנית בניין עיר (תב"ע) המגדירה את כל אזורי העיר מבחינת ייעודם – אלו שטחים מיועדים למגורים, למסחר, לתעשייה, לחינוך ועוד. על מנת לוודא כי עסקים מוקמים בהתאם לתכנית בניין עיר וכי הם בטוחים לציבור, כל בעל עסק המוגדר לפי חוק רישוי עסקים כטעון רישוי, חייב לגשת אל הרשות המקומית בתוכה ממוקם בית העסק שלו, על מנת להוציא רישיון עסק.
תהליך רישוי עסקים הוא תהליך די דומה בכל העיריות ברחבי הארץ ומצריך אישורים של גורמים שונים לשם הפעלת העסק כחוק וקבלת רישיון עסק. רוב העיריות בישראל מפעילות אתרי אינטרנט בהם יכולים תושבי העיר לקבל מידע על תהליך רישוי עסקים ואופן התנהלותו ברשות המקומית המדוברת. בנוסף, בעלי עסקים אשר מעוניינים לקבל מידע לגבי תהליך רישוי עסקים והצורך שלהם ברישיון עסק, יכולים לפנות למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית בשעות הפעילות ולקבל את כל המידע לו הם זקוקים.

רישוי עסקים – אלו בתי עסק טעונים רישיון עסק?

חוק רישוי עסקים בישראל מגדיר בפירוט מהם סוגי העסקים המחייבים רישיון עסק לשם הפעלתם. על מנת לוודא אם אתה זקוק לרישיון עסק, עליך לגשת למחלקת רישוי עסקים בעירייה ולברר את.
להלן דוגמאות לבתי עסק המצריכים רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים: חוק רישוי עסקים מחייב כל בית עסק בעל נגיעה בבריאות הציבור להוציא רישיון עסק. מדובר בעסקים כגון: מסעדות, אולמות אירועים, בתי מרקחת וטבע, חברות קייטרינג, בתי מלון ועוד. העיריות השונות יעבירו את תכניות בית העסק והבקשה לקבלת הרישיון לגורמים שונים, כגון משרד הבריאות, המשטרה, המשרד לאיכות הסביבה ושירותי הכבאות, לשם קבלת אישורים ובדיקה כי העסק עומד בכל התנאים הנדרשים.
גם הקמת מפעלי תעשייה שונים בתחומי הרשות המקומית מצריכה על פי חוק רישוי עסקים הוצאת רישיון עסק. הרשות המקומית צריכה כמובן במקרה כזה לאשר את ייעוד הקרקע מבחינת תב"ע ויש לקבל אישורים מגורמים נוספים, ביניהם המשרד לאיכות הסביבה, שבודק את אופן פינוי הפסולת, זיהום האוויר, ריחות וכדומה.
כאמור, על מנת לברר האם בית העסק שלך טעון רישיון עסק, יש לבדוק עם הרשות המקומית את העניין. במידה וכן, עליך להתחיל בתהליך רישוי עסקים ולהגיש בקשה לרישיון עסק. הרשות המקומית תפנה אותך לקבלת אישורים מהגורמים הרלוונטיים.
תהליך רישוי עסקים הוא תהליך ארוך ומסובך הכרוך בהליכים ביורוקרטיים רבים ומתישים מול הרשויות המקומיות וגורמים נוספים. על מנת לקצר ולייעל את התהליך, מומלץ מאוד להיעזר בשירותיה של חברה המתמחה בתחום רישוי עסקים.