חוק רישוי עסקים בישראל, מגדיר באופן ברור אלו עסקים הם טעוני רישיון לעסק לשם הפעלתם. זה מה שלמעשה בה החוק לקבוע (את התנאים ליישומו, מי נכלל בחיוב להוציא רשיון, מה יעשה במקרים בהם אינו מיושם,בי בעל הסמכות לאכוף את החוק ומה מתחייב מכל עסק ). האחראית על תהליך רישוי עסקים ועל הנפקת רישיון עסק היא מחלקת רישוי עסקים בכל רשות מקומית (ורשויות כמו מכבי אש, משטרה, מד"א וכו) . עסק שצריך להוציא רישיון עסק ידרש לכך במקרים בהם יש לו נגיעה לבריאות הציבור ובטיחותו, כמו לדוגמה: בית מלון, גן אירועים, מסעדה, מאפייה ועוד. מאחר ומדובר בבריאות ובטיחות הציבור, יש צורך בביקורות ואישורים רבים, על מנת לוודא כי העסק בטוח מכל בחינה, מה שהופך את תהליך רישוי עסקים פעמים רבות למסורבל וארוך. בעלי עסקים רבים בוחרים לפנות אל מומחים בכל הקשור בתחום רישוי לעסקים ולזרז את תהליך קבלת הרישיון בצורה משמעותית.

רישוי העסקים – אלו בדיקות כלולות בתהליך

כאמור, בדרך לקבלת רישיון עסק, יש הרבה ביקורות ובדיקות בהן צריך העסק לעמוד. רשתות ומפעלים בבואם לפתוח סניף חדש צריכים לעשות פריסה של כל הצרכים ולעיתים קרובות הכרות של איש מקצוע עם התהליך (לדוגמא זיוון קוגון מנכ"ל החברה לרישוי עסקים) יחסך למפעל זמן רב בתהליך הבירוקרטי ולעיתים ימנע מצב בו נדחית הבקשה .
כשמדובר בעסק קטן יותר התהליך כולל :
בדיקת מחלקת רישוי עסקים – מחלקת רישוי עסקים אחראית כאמור לתהליך רישוי לעסקים מתחילתו ועד להנפקת הרישיון. מלבד זאת, באחריות מחלקת רישוי עסקים לבדוק האם ייעוד העסק מתאים לייעוד הקרקע לפי תכנית בניין עיר. במידה ואין חפיפה בין השניים, תשקול הרשות המקומית האם להעניק לבעל העסק היתר "שימוש חורג" לפתיחתו או לא.
בדיקת משרד הבריאות – עסקים כגון מסעדות, מאפיות, בתי מלון, גני אירועים, בתי טבע וכדומה, אשר יש להם נגיעה לבריאות הציבור, יידרשו במהלך תהליך רישוי לעסקים לקבל את אישור משרד הבריאות לפתיחת העסק, לפיו העסק עומד בכל הדרישות התברואתיות שהוצבו על ידי המשרד.
אישור שירותי הכבאות – כל עסק טעון רישיון עסק יידרש לקבל אישור מטעם שירותי הכבאות כחלק מתהליך רישוי עסקים, שכן מדובר בבטיחות הציבור. לשירותי הכבאות דרישות שונות, החל מהצבת מטפים תקינים, לוחות חשמל תקינים, יציאות חירום וכדומה. במידה והעסק עומד בדרישות שירותי הכבאות, יונפק לו אישור מתאים.
אישור המשרד לאיכות הסביבה – במידה ומדובר במפעלים אשר פעילותם עלולה לפגוע באיכות הסביבה, כמו מפעלים המייצרים עשן או פסולת, יידרשו אותם בעלי עסקים במהלך תהליך רישוי לעסקים, לעבור ביקורות מטעם המשרד לאיכות הסביבה ולקבל אישורים מתאימים.
 אישור משטרת ישראל – תהליך רישוי עסקים דורש עבור עסקים מסוימים אישור מטעם משטרת ישראל, לפיו העסק בטוח הן לציבור והן לעובדיו. כך לדוגמה ישנם עסקים אשר נדרשים לאבטחה, התקנת אזעקת, מצלמות ועוד.
אלו הם רק חלק מהגורמים הקשורים בתהליך רישוי עסקים וישנם אישורים נוספים שנדרשים להם לעתים, לפי סוג העסק. חשוב לציין, כי במידה ואישור אחד חסר, לא יונפק לבעל העסק רישיון עסק. במידה והתקבלו כל האישורים הנדרשים על ידי כל הגורמים ובמידה והעסק נמצא בטוח להפעלה ותואם את ייעוד הקרקע בתב"ע, תנפיק מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית רישיון עסק והעסק יוכל להתחיל ולפעול כחוק.