על פי חוק לרישוי עסקים, כפי שנחקק בשנת 1968, מחויב כל עסק המוגדר במסגרתו של החוק לרישוי עסקים זה, בהוצאתו של רישיון עסק. התהליך מול הערייה אינו כה תהליך פשוט.
חוק רישוי עסקים - החברה לרישוי עסקים בע"מהסחבת עלולה להימשך תקופה ארוכה במיוחד, שכן דורשת בירוקרטיה רבה, בדיקות שונות ועמידה בקריטריונים רבים. קבלתו של רישוי עסקים מתאים דורש שליחת טפסים לרשויות המתאימות, עמידה בבדיקות שונות של פקחים מטעמה של הרשות ועוד. ולכן, בוחרים, לעיתים, בעלי עסקים שונים, להפעיל את העסק שלהם גם ללא קבלתו של רישוי עסקים מתאים. בעל עסק, הנדרש בהוצאת רשיון עסק, ומפעיל את בית העסק שלו ללא רישיון זה, עובר על החוק ובית העסק שלו עלול להיסגר והוא עלול לשאת בעונשים כבדים, כמו קנסות גבוהים במיוחד ועוד.

על חשיבותו של רישוי עסקים

על פי חוק רישוי עסקים, חובה על כל עסק בהוצאתו של רישיון עסק מתאים. חוק רישוי עסקים מגדיר באופן מפורט ומדויק את כל העסקים השונים, הנדרשים בהוצאתו של רישוי עסקים, כדי שיוכלו לפעול. החל מעסקי המזון השונים, כמו בתי קפה, מסעדות, שירותי קייטרינג, אולמות אירועים ועוד, ועד עסקים המשרתים קהלים, כמו בתי קולנוע, חנויות וכדומה. מחובתם של עסקים אלה בהוצאתו של רישיון עסקים, על פי חוק. עסקים אלה יכולים, אמנם, לפעול, אך יעשו זאת בניגוד לחוק. עסקים הפועלים ללא קבלתו של רישוי עסקים עלולים להיסגר ולהפסיק את פעילותם. למשל, אולמות אירועים ללא רישוי עסקים, פועלים בניגוד לחוק ולכן, במידה ויתפסו, יכולים להיסגר. זוגות רבים בוחרים שלא לעבוד אל מול אולמות אירועים אלו לאור חששם שמא יסגרו. אותו הדבר נכון לכל עסק המוכר את שירותיו, ללא רישוי עסקים. עסק זה יכול להצטייר כעסק לא מהימן, שכן פועל בניגוד לחוק.

כיצד ניתן לאכוף את חוק רישוי עסקים זה

מכיוון שמדובר בחוק, המחייב את הוצאתו של רישוי עסקים, הרי שעסק, הנתפס ללא רישיון מתאים עובר על החוק. ולכן, ישנה חשיבות רבה באכיפת החוק. כל רשות מקומית, האחראית על מתן רישוי עסקים לעסקים הממוקמים באזורה, יכולה להגיש דו"ח מיוחד, כנגד עסק הפועל ללא רישיון מתאים. דו"ח זה מוגש אל אגף הפיקוח הכללי באותה הרשות, ומשם מועבר ישירות אל הרשות המשפטית, האחראית על הכנתו של כתב אישום כנגד העסק, שנתפס פועל ללא רשיון עסק. לאחר הכנתו של כתב האישום, מוזמן בעל העסק אל בית המשפט, שם מקבל, בדרך כלל, צו המורה על סגירתו של העסק. במקרים אלה, לא ניתן קנס כספי כפתרון אחר, ואין אפשרות להימנע מסגירתו של העסק. ולכן, מחובתו של כל עסק לדאוג להוצאתו של רישיון העסק, כפי שקובע החוק.