תקנות רישוי עסקים לאטליזים הן דוגמה לערפול הקיים במידע לציבור העסקים.

לפני מספר חודשים יצאו תקנות חדשות הנוגעות לדרישות לאטליזים לצורך קבלת רישיון עסק.

תקנות רישוי עסקים החדשות אינן מפורסמות כרגע באינטרנט ולמעשה מי שמסתמך על הכנת מבנה העסק לפי התקנות שהוציא מאתרי רישוי עסקים ברשת עלול לפספס את הדרישות הללו שהן שונות לגמרי ממה שהיה נהוג עד כה!

רישיון עסק לאיטליז

התקנות החדשות דורשות למשל עוד חדרי/ מדורי עבודה בתהליך הטיפול בבשר וחייבת להיות הפרדה בין מדור חיתוך בשר, מדור לטחינת בשר, עיבוד וכו'.

מבחינת אטליז אשר מעוניין להוציא רישיון עסק / לחדשו, הוא נדרש לשינוי משמעותי בתוכנית העסק!

סופרים רבים עוברים בשל כך למכירת בשר בתבניות ארוזות ומצמצמות את האטליז המקומי.

חשוב להתעדכן באשר לתקנות ולא להגיע למועד חידוש הרישיון או תכנון העסק רק על סמך המידע שאינו בהכרח מעודכן ברשת.