רישיון עסק למגרשי רכב / חברות ליסינג /השכרת רכב מערב את גורמי הרישוי הבאים:

מחלקת ההנדסה

כבאות אש

משטרה

גורמי רישוי עסקים אלו רלוונטיים לפעילות המתבצעת במגרש מכוניות של חברת ליסינג או חברת השכרת רכב

מחלקת הנדסה ורישיון עסק למגרש מכוניות

הן חברות ליסינג ,הן חברות השכרת רכב מפעילות מגרש לרכבים בו חונות המכוניות. בדרך כלל מדובר במגרש גדול בו חונות מכוניות רבות ומבנה נייד בו מתבצעת פעולת המכירה של המכוניות והטיפול המשרדי בלקוח.

כשחברת השכרת רכב / ליסינג מעוניינת לקבל רישיון עסק, עליה לבדוק האם ייעוד הקרקע עליו יועמד צי הרכבים מותאם לייעוד מסחרי. כאן חלקה של מחלקת ההנדסה של רישוי עסקים .

יש לבדוק את תכנית בניין העיר ולוודא שהקרקע לא מיועדת למשל לאזור תעשייה. במידה ובהליך רישוי עסקים לחברת השכרת רכב מגלים שתוכנית בניין העיר לא ייעדה את הקרקע לצורכי מסחר, יש להגיש בקשה לשימוש חורג (בקשה להחרגת השימוש משטח המיועד לתעשייה לשטח המיועד לפעילות מסחר).

אישור שימוש חורג בקרקע תקף ל 10 שנים ולאחריהן על חברת המכוניות לעזוב את המקום.

ומה לגבי המבנה המצוי במתחם מגרש המכוניות, אותו מבנה המשמש למשרדי החברה ולמכירת הרכבים? גם לו נדרש היתר בניה, קיימות הנחיות בחוק היכן ניתן להקים אותו בתוך החלקה ,מה גודלו ,נדרש לעמוד בתקנות נגישות נכים וכמובן מרחב מוגן להגנת הציבור.

כיבוי אש ורישוי עסקים לחברות ליסינג

מלבד מחלקת ההנדסה המעורבת בהליך רישיון עסק לחברות מכוניות וציי רכב גם לשירותי הכבאות דרישות  (אישור כיבוי אש)  . לצורך קבלת אישור כיבוי אש יש לספק לשירותי הכבאות מס' אישורים המתייחסים בין היתר לדרכי מילוט הציבור בעת שריפה במגרש מכוניות, עמדות כיבוי אש וכו'.

משטרה ורישוי עסקים למגרש מכוניות

המשטרה גם היא מעורבת ברישוי עסקים למגרש מכוניות .ריבוי המכוניות המוצבות על מגרש אחד ושוויין מצריך מיגונים כנגד גניבות רכב.

החברה לרישוי עסקים מתמחה בהוצאת רישיון עסק לחברות מכוניות, חברות השכרת רכב וליסינג.

בין לקוחות החברה לרישוי עסקים בתחום הרכב – קרסו מוטורס, אוויס, UMI ,כלמוביל ועוד.

החברה מספקת ערך מוסף רב לחברות השכרת רכב המעוניינות ברישיון עסק למגרשי המכוניות שלהם.