fbpx

מונחים מקצועיים

תכנית מערך שפכים

2017-05-18T10:50:32+03:00

כאשר עסק עובר הליך רישוי עסקים עליו להציג לרשויות הרישוי מגוון שרטוטים ותוכניות המסבירים את אופן פעילות [...]

תכנית מערך שפכים2017-05-18T10:50:32+03:00

טופס השלכות סביבתיות

2017-05-18T12:00:00+03:00

קובץ מסמכים המתאר בצורה מדויקת את ההשפעות הסביבתיות שבית העסק מייצר. […]

טופס השלכות סביבתיות2017-05-18T12:00:00+03:00

חתכים , חזיתות בתוכנית אדריכלית

2017-05-18T12:00:58+03:00

כאשר עסק מגיש בקשה לרישיון עסק עליו להציג במסגרת הנתונים לקבלת רישיון עסק המצויים בגרמושקה [...]

חתכים , חזיתות בתוכנית אדריכלית2017-05-18T12:00:58+03:00

תכנית בטיחות

2017-05-18T12:01:51+03:00

בהליך הוצאת רישיון העסק דורשות רשויות רישוי עסקים מגוון תכניות שמטרתן לספק לרשויות את המידע הנדרש [...]

תכנית בטיחות2017-05-18T12:01:51+03:00

תכנית מים

2017-05-18T12:02:46+03:00

כאשר נמצאים בהליך הוצאת רישיון עסק מבקשות לעיתים רשויות רישוי עסקים שהעסק יגיש "תכנית מים". [...]

תכנית מים2017-05-18T12:02:46+03:00

מטבח מוסדי – מה מוגדר אזור "מלוכלך"?

2017-05-21T12:39:48+03:00

הביטוי איזור מלוכלך שייך לתהליך תכנון מטבח מוסדי ולהוצאת רישיון עסק למסעדות, אולמות אירועים וכל [...]

מטבח מוסדי – מה מוגדר אזור "מלוכלך"?2017-05-21T12:39:48+03:00

מהו אזור "נקי" במטבח מוסדי

2017-05-18T12:03:08+03:00

במטבח מוסדי קיימים אזורים "נקיים" ואזורים "מלוכלכים" (הגדרה מקצועית מתחום רישוי העסקים) המונחים הללו מתייחסים [...]

מהו אזור "נקי" במטבח מוסדי2017-05-18T12:03:08+03:00

גרמושקה

2017-05-18T12:04:29+03:00

גרמושקה הינה תכנית ארוכה המקופלת לצורת אקורדיון, תכנית זו מכילה את כל הפרטים הנחוצים לבדיקת [...]

גרמושקה2017-05-18T12:04:29+03:00

מהו היתר רעלים

2020-10-14T14:23:53+03:00

עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים (כמו מעבדות ומפעלים שונים) נדרשים להנפיק רישיון מיוחד להחזקת חומרים רעילים. [...]

מהו היתר רעלים2020-10-14T14:23:53+03:00

פרשה טכנית לבתי אוכל

2018-05-02T16:28:26+03:00

בהליך הוצאת רישיון עסק לבתי אוכל נדרש בעל העסק למלא טופס פרשה טכנית הכולל פירוט [...]

פרשה טכנית לבתי אוכל2018-05-02T16:28:26+03:00

תרשים זרימה ללא הצטלבויות

2017-05-18T12:08:21+03:00

תקנות רישוי עסקים לבתי אוכל ומפעלי מזון תלויות בגורמים רבים ואפילו סוג המזון הנמכר בעסק [...]

תרשים זרימה ללא הצטלבויות2017-05-18T12:08:21+03:00
עבור למעלה