כל עסק טעון רישוי בישראל, חייב רשיון עסק על מנת להפעילו באופן חוקי ובטוח. העסקים המוגדרים כטעוני רשיון עסק מפורטים בחוק רישוי עסקים 1968, וביניהם בתי קפה, מסעדות, אולמות אירועים, מפעלים, בתי טבע, בתי מלון, חדרי כושר ועוד. גם עסקים נותני שירותים צריכים רישיון עסק למשל ספרים,מנעולנים,טבחים, עורכי דין, מהנדסי מעליות, רופאי שיניים ועוד רבים וטובים. על מנת לברר האם עסק מסוים טעון רישיון עסק, יש לפנות אל הרשות המקומית בתוכה הוא מוקם.
בכל רשות מקומית בישראל קיימת תכנית בניין עיר (תב"ע) המגדירה את ייעודם של חלקי העיר השונים מבחינת מסחר, תעשייה, מגורים, שטחים ציבוריים ועוד. בעת הגשת בקשה לקבלת רשיון עסק, תבחן הרשות המקומית את ייעודו של העסק מול התב"ע, על מנת לוודא כי קיימת חפיפה בין שניהם. במידה ואין התאמה והעסק המדובר אינו תואם את ייעוד הקרקע, על בעל העסק להגיש בקשה למתן היתר שימוש חורג, על כך תחליט הרשות המקומית.
מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית היא למעשה האחראית על הנפקת רישיון עסק, בסוף תהליך ארוך, הכולל בדיקות ואישורים לא מעטים.

רישוי עסקים – הבדיקות בדרך לקבלת רישיון עסק?

בנוסף לרשות המקומית, קיימים גורמים נוספים המעורבים בתהליך הוצאת רישיון עסק, אשר תפקידם לבדוק ולאשר כי העסק אינו מסכן בשום דרך את בריאות ובטיחות הציבור או העובדים.
• משרד הבריאות – ישנם עסקים שלאחר הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק, נדרשים לקבל אישור מטעם משרד הבריאות. על אותם בעלי עסקים לעמוד בבדיקות תברואתיות וכדומה שיערכו נציגי המשרד. דוגמאות לעסקים אשר זקוקים לאישור משרד הבריאות: אולמות אירועים, מסעדות, בתי מלון, בתי טבע ועוד.
• משטרה – גם משטרת ישראל עורכת בדיקות שונות בהן על בעלי עסקים מסוימים לעמוד, כמו: עמידה באמצעי אבטחה, התקנת סורגים ואזעקות, עריכת סיורים ועוד. משטרת ישראל תערוך ביקורות מוקפדות בעסקם אלה וללא אישור מטעמה לא יונפק רישיון עסק.
• מכבי אש – אישור מטעם שירותי הכבאות נדרש כמעט בכל העסקים הטעונים רישיון עסק. נציגי שירותי הכבאות יבדקו את תקינות לוחות החשמל בבית העסק, את מערכת המים, האם ישנן מספיק יציאות במקום גם עבור מקרי חירום, האם ציוד כיבוי האש תקין, האם לא נעשה שימוש בחומרים דליקים ועוד. לאחר שממצאי הביקורת יראו כי העסק עומד בכל התנאים אשר הוצבו על ידי מכבי האש, יועבר אישור מתאים אל מחלקת רישוי עסקים, כחלק מהליך קבלת רשיון עסק.
• המשרד לאיכות הסביבה – אישור משרד זה נדרש בהליך קבלת רישיון עסק בעיקר עבור עסקים או מפעלים אשר מייצרים פסולת, עשן וזיהום אוויר. המשרד לאיכות הסביבה בודק למעשה כי העסק עומד בתקנים ואינו מהווה סכנה לציבור או לסביבה.
בנוסף, לעתים נדרשים אישורים של גורמים נוספים בדרך לקבלת רשיון עסק, כגון משרד התמ"ת, משרד העבודה, משרד החקלאות ועוד, הכל בהתאם לסוג העסק וייעודו.