בכל רשות מקומית יש תכנית מתאר עירונית, אשר מחייבת עמידה בתנאיה השונים, לפני התחלת כל בנייה שהיא בשטח מקרקעין או מגרש. תכניות מתאר (תבעות) קיימות גם ברמה המחוזית וברמה הארצית. תכניות בניין אלה מגדירות למעשה את ייעודי הקרקעות – קרקע המיועדת לתעשייה, קרקע המיועדת לחקלאות, קרקע המיועדת לבנייני מגורים, קרקע המיועדת לבניית מתחם וילות וכדומה. בנוסף, מגדירות התכניות את תנאי וגבולות הבנייה המותרים. כאמור, כל תכנית בנייה מחייבת התאמה בינה ובין תב"ע באותה הרשות. אך מה קורה במקרים בהם אין התאמה בין תב"ע לתכנון היזם? האם ניתן לשנות תב"ע?

סוגי בקשות לשינוי תב"ע

בכל רשות מקומית יש תכנית מתאר עירונית, אשר מחייבת עמידה בתנאיה השונים, לפני התחלת כל בנייה שהיא בשטח מקרקעין או מגרש. תכניות מתאר (תבעות) קיימות גם ברמה המחוזית וברמה הארצית. תכניות בניין אלה מגדירות למעשה את ייעודי הקרקעות – קרקע המיועדת לתעשייה, קרקע המיועדת לחקלאות, קרקע המיועדת לבנייני מגורים, קרקע המיועדת לבניית מתחם וילות וכדומה. בנוסף, מגדירות התכניות את תנאי וגבולות הבנייה המותרים. כאמור, כל תכנית בנייה מחייבת התאמה בינה ובין תב"ע באותה הרשות. אך מה קורה במקרים בהם אין התאמה בין תב"ע לתכנון היזם? האם ניתן לשנות תב"ע?

סוגי בקשות לשינוי תב"ע

תב"ע ניתנת לשינוי במספר מקרים, אך לא תמיד. שינוי תב"ע צריך להיות מאושר על ידי הוועדה המקומית או המחוזית לתכנון ובנייה, תלוי במהות השינוי. ללא אישור השינוי, לא יינתנו היתרי בנייה להתחלת הבנייה בשטח המבוקש. לכן, מומלץ ביותר לפני רכישת שטח כלשהו, לבדוק מהו ייעודו בתכנית בניין עיר ומהם תנאי הבנייה בו והאם הם תואמים את תכנון הבנייה. עוד לפני רכישת השטח לייעוד מסוים, מומלץ להיעזר ולהתייעץ עם אנשי מקצוע מומחים בתחום, על מנת למנוע עוגמת נפש, תקלות ועיכובים, אשר ימנעו הוצאת התוכנית אל הפועל. בנוסף, שינוי תב"ע הוא אפשרי, אך נחשב לפרוצדורה ביורוקרטית סבוכה, אשר מחייבת סיוע של אנשי מקצוע.

בדרך כלל, בקשות לשינוי תב"ע נחלקות לשלושה סוגים עיקריים:

קבלת הקלות והיתרים לתוספות בנייה אשר אינן מוגדרות תב"ע, כגון: הוספת קומה למבנה, הוספת מקומות חניה, מרפסות וכדומה.
בקשה לשינוי תב"ע הקשורה לייעוד הקרקע. בקשות מסוג זה נחשבות למורכבות ביותר. מדובר במקרים בהם קיים חוסר התאמה בין ייעוד הקרקע אותו מגדירה תב"ע לבין הייעוד אותו מתכנן היזם לשטח. לדוגמה: מקרה בו שטח מקרקעין מסוים מיועד לפי תב"ע לבניית וילות ובנייני מגורים. כאשר יזם מתכנן לבנות על מגרש בשטח זה מרכז מסחרי, הדבר מצריך שינוי ייעוד הקרקע והפקדת תב"ע חדשה.
מקרים בהם נדרש שינוי בקווי המבנה. תב"ע מגדירה את המרחק והגבולות בין שולי השטח למבנה. כל מעבר על גבולות אלה בתכנית היזם, מצריך שינוי תב"ע.

הגשת בקשת שינוי תב"ע

בכל מקרה בו קיים חוסר התאמה בין הגדרת השטח לפי תב"ע לבין תכנית היזם, יש להגיש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקשה לשינוי תב"ע, לשם השגת תבע חדשה שתתאים לתכנית היזם. הבקשות עוברות בדיקה ראשונית על ידי הוועדה המקומית. במקרים מורכבים, כמו לדוגמה במקרים בהם יש צורך בשינוי ייעוד הקרקע, תעביר הוועדה המקומית את המלצותיה לוועדה המחוזית, אשר תבדוק את הבקשה לשינוי תב"ע ותחליט האם לאשרה או לדחותה.