במטבח מוסדי קיימים אזורים "נקיים" ואזורים "מלוכלכים" (הגדרה מקצועית מתחום רישוי העסקים) המונחים הללו מתייחסים להכשרת בתי אוכל ומסעדות לקראת רישיון עסק ובתהליך תכנון המטבח. בעלי מסעדות או אולמות וגני אירועים ואלו המתכננים מטבח מוסדי לבתי אוכל אחרים נדרשים לפרט בתכניות המוגשות לקבלת רישיון עסק את האזורים השונים המצויים בעסק ומעורבים בהליך הייצור .
אזור "נקי" מהווה אזור בו נמצאים המוצרים המוכנים לאכילה כגון:
• מוצרים לאחר עיבוד
• אזור הגשת המזון
חשוב להדגיש כי המעבר בין האזורים הוא תמיד חד כיווני וחשוב להקפיד ולתכנן מסלולי מזון שיהיו קצרים עד כמה שאפשר.
חריגות/הצטלבויות בכיוון התהליך מצריכות נהלים מיוחדים והקפדה יתרה בכדי למנוע זיהום צולב של המזון.

החברה לרישוי עסקים מלווה בעלי מסעדות, אולמות ובתי אוכל אחרים בתהליך תכנון מטבחים מוסדיים ובהוצאת רישיון עסק