הליכים שונים של רישוי עסקים כגון: איתור נכס, בקשות להיתר בניה, תכנון מבנה עתידי, הוצאת רשיון יצרן וכו' דורשים טיפול של גורמים מקצועיים המכירים את הסוגיות לפרטי פרטים.

להלן רשימת המומחים שמעמידה החברה לרישוי עסקים לרשות לקוחותיה על מנת לסייע להם בתהליכי הרישוי:

צוות החברה

חברתנו מונה צוות מקצועי בתחום רישוי עסקים והיתרי בניה: שרטטים, מתכננים, מודדים, אנשי שטח, מגישי בקשות ברשויות ומנהלי תיקי לקוחות.

צוות ויועצי החברה לרישוי עסקים

צוות יועצים חיצוניים – כל השירותים במקום אחד

במידה ותידרש ע"י הרשות בהגשת נספח אינסטלציה, בטיחות, חתימת יועץ נגישות וכו' (הדרישות משתנות על פי מהות וגודל העסק) חברתנו תוכל לסייע לך ולספק את מיטב היועצים על מנת להקל ולחסוך בחיפוש ובהפעלת יועץ נוסף (השירות כרוך בתשלום).

מודד מוסמך

לצורך הכנת בקשות להיתרי בניה, תכנון מפעלים מעמידה החברה לרישוי עסקים ללקוחותיה שירות מדידות ע"י צוותי מודדים מוסמכים אשר יגיעו לכל נכס ברחבי המדינה, יבצעו מדידה, יערכו את מפת המדידה כולל חותמת מודד מוסמך אשר מהווה אסמכתא למיפוי הנכס.

אדריכל

לצורך תכנון של מבנה עתידי יש לבצע תכנון מפורט ע"י בעל מקצוע מוסמך. החברה לרישוי עסקים מספקת שירות תכנון ע"י אדריכל מוסמך אשר ילווה את בניית המבנה החל משלב תכנון ראשוני דרך הוצאת היתר בניה וליווי תהליך הבינוי בשטח.

קונסטרוקטור – מהנדס בניין

תפקידו של מהנדס הבניין הוא לדאוג כי המבנה אשר מתכנן האדריכל אכן יעמוד.

תכנון כמויות ברזל בבטון, סוג הבטון, תכנון סוג וגודל העמודים, סוג וגובה התקרות  וחישוב כל האלמנטים אשר מחזיקים את הבניין.

במסגרת הגשת בקשה לתוספת בניה / אישור על מבנה קיים / שימוש חורג / תבע / כל בקשה להיתר בניה נדרשת בין השאר בהחתמת מהנדס הבניין כאחראי לביצוע הבקשה ובהגשת חישובים סטטיים של המבנה.

קבלן ביצוע + מפקח צמוד

לאחר שסיימנו את כל התהליך הארוך של איתור נכס, בדיקתו מול הרשויות, תכנון בית העסק, הגשת תכניות לרשויות לקבלת אישורים, הכנת תכניות עבודה, הגיע זמן הקמתו, לצורך כך מעסיקה החברה לרישוי עסקים מס' קבלנים רשומים אשר יבצעו את עבודות ההקמה, על הקבלנים תתבצע ביקורת צמודה של מפקח בניה (מהנדס בניין) אשר יבדוק כל שלב בקצב התקדמותו של בית העסק.

מהנדס חשמל / מיזוג אויר /בטיחות  / אינסטלציה

במסגרת תכנון מפעל / עסק חדש נדרש תכנון וליווי בעלי מקצוע מוסמכים ובעלי ניסיון. החברה  לרישוי עסקים מעסיקה בעלי מקצוע מומחים ובעלי ניסיון רב בתחום התכנון, ע"פ דרישת הלקוח נבצע תכנון המערכות הנדרשות כולל הכנת תכניות עבודה וכתבי כמויות.

מהנדס מזון / תברואן

מפעלים המתמחים בייצור מזון/ טיפול במזון נדרשים בהגשת בקשה לרשיון יצרן, לצורך קבלת רשיון יצרן נדרשים בהגשת תכניות הנדסיות.

החברה לרישוי עסקים מספקת שירותי תכנון העומדים  בדרישות החוק, לצורך כך ע"פ דרישה נבצע תכנון ע"י מהנדס מזון מוסמך אשר יגיש את הבקשה לרשיון יצרן במח' שירות המזון.

יועץ נגישות – מתו"ס ושירות

בתי עסק בהם ניתן שירות לציבור, צריכים להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוק. על-מנת להבטיח זאת, נדרשים בתי העסק להראות, גם במסגרת הליך קבלת רישיון עסק או חידושו כי מתקיימות בהם התאמות הנגישות.

הנגשה משמעותה הסרת מכשולים ארכיטקטוניים ופיזיים במבנים ומקומות קיימים ומניעתם מראש באמצעות תכנון וביצוע התאמות נדרשות במבנים ומקומות חדשים.

החברה לרישוי עסקים מספקת שירותי נגישות ע"י יועץ מורשה המספק חוות דעת לנגישות מתו"ס ו/או שירות וחתימה על תוכניות נגישות במידה ונדרש.