קובץ מסמכים המתאר בצורה מדויקת את ההשפעות הסביבתיות שבית העסק מייצר.
טופס השלכות סביבתיות מוגש למשרד לאיכות הסביבה כחלק מהליך הוצאת רישיון עסק של מפעלים בעלי פוטנציאל זיהומי גבוה של הסביבה.
את הטופס להשלכות סביבתיות מגיש בדרך כלל אדריכל ו/או מנהל המפעל ובמקרים חריגים יגיש את זה יועץ בתחום איכות הסביבה.

מה מכיל טופס השלכות סביבתיות

בטופס השלכות סביבתיות יופיע תחילה תיאור העסק, מיקומו ביחס לסביבה, שעות העבודה וכו'… כמו כן יכיל הטופס:

• השפעות על מערכות השפכים, האם מדובר בעסק הנדרש בהפרדת שפכים תעשייתיים (שפכים מזהמים), אם כן כיצד מופרדים, איזה מתקן, מה גודלו וכיצד חושב ע"י מהנדס האינסטלציה.
• השפעות על האוויר, האם העסק מייצר מטרדים לאוויר, כיצד מטופל, האם יש מנדפים, אלו מערכות סינון, הגנה וניטור קיימות המערכות, האם מהנדס מיזוג האוויר חישב את המזהמים כולם?
• השפעות בנושא רעש, האם העסק יוצר מטרדי רעש, אם כן איזה, מה גודלם, פתרון להקטנת הרעשים והצגת שיטת הטיפול בהם.