תכנון מפעל חדש בהתאם לדרישות הרישוי ולצורך קבלת רישיון יצרן ורישיון עסק, מחייב הפעלת יועץ לתכנון מפעלים עם ניסיון מגוון בהקמת סוגים שונים של מפעלי מזון.

תכנון המפעל צריך להיות בהתאם לדרישות מח' שירות המזון (במשרד הבריאות) וכן בהתאם לדרישות ותקנות שאר הגופים השונים המעורבים בהליך הרישוי, ועל כן חשוב מאוד לעבוד עם יועץ רישוי עסקים המתמחה בתכנון מפעלי מזון.

השלבים בתכנון מפעלים

השלב הראשון, עבור חברה המתכננת מפעל בהיבט רישוי עסקים, הוא ביצוע בדיקות למבנה שבו היא מעוניינת להקים את המפעל. הבדיקות שהחברה לרישוי עסקים מבצעת למבנה כוללות סקירה מקצועית בשטח לצורך איתור בעיות פוטנציאליות וחסמים עתידיים. אנו עורכים כמובן גם בדיקה מקיפה במסגרת תיק מידע הנדסי. בהיבט ההנדסי אנו בודקים תב"ע, היתרי בניה וחריגות בניה, על מנת לוודא שמבחינה הנדסית המבנה המיועד מתאים להקמת מפעל מזון.

במידה וחוות הדעת ההנדסית תקינה ונשללו חסמים קריטיים, ניתן להתקדם לשלב הבא. נערכת פגישת יועצים משותפת עם בעל המפעל, יועץ לתכנון מפעלים, טכנולוג מזון, מנהל ייצור וכו'  ובונים את הפרוגרמה של המפעל. בשלב זה יורדים לפרטי פרטים של הפעילות המבוקשת. חשוב לנו להבין את התוצרת המוגמרת שתיוצר במפעל, הכמויות המתוכננות של התוצרת המוגמרת (האם המפעל הפוטנציאלי אכן מתאים באופן ריאלי לכמויות שמתכננים לייצר), אילו חומרי גלם אמורים לקבל ובאיזו תצורה.

לדוגמא: האם את הקמח יקבלו בסילו / בשקים, האם נדרש דולב וכדומה, על איזה משטח יתקבל הקמח – ישראלי/ אמריקאי / אירופאי (עבור כל סוג יש לתכנן מדפים אחרים).

לכל פרט ופרט ישנן השלכות עצומות על התכנון להליך רישוי עסקים וקבלת רישיון היצרן.

לאחר סגירת הפרוגרמה וקבלת התוכנית של האולם מהמודד, ניתן להתחיל בתכנון המפעל. מכינים תוכנית הכוללת פרשה טכנית ותרשימי זרימה ונפגשים עם בעל המפעל להצגת התוכנית. בדרך כלל נדרשים מס' כיוונונים והתאמות בתוכנית על מנת לבצע התאמה מדויקת שתתאים מצד אחד לבעל העסק ולמנהל הייצור ומצד שני תהיה בהתאם לדרישות הרגולציה (של משרד הבריאות וגורמי הרישוי האחרים). עם קבלת אישור בעל המפעל לתוכנית, אנו עורכים הגשה מסודרת למשרד הבריאות במסגרת חוות דעת מקדמית. לאחר קבלת אישור עקרוני לתוכנית ממשרד הבריאות, ניתן לצאת לשיפוץ בהתאם לתוכנית. עם סיום השיפוץ יש לפעול להגשת בקשה לרישיון עסק ורישיון יצרן ולהתחיל בהליך הרישוי.

המקצועיות שלנו באה לידי ביטוי בתכנון המוקפד עד הפרט האחרון, ביכולת שלנו לייעל את תהליכי המפעל ובמקצועיות הרבה שרכשנו לאורך השנים בהשגת רישיון עסק ורישיון יצרן למפעלי מזון רבים ומובילים ברחבי הארץ.

נשמח לסייע גם לך! פנה עוד היום לתיאום פגישת היכרות – טל'  08-9316127