אישור כיבוי אש כחוק הינו כחלק מהליך קבלת רישיון עסק ו/או מהליך שינויים פנימיים ו/או מהליך חידוש רישיון עסק. שירותי הכבאות בודקים את המערכות והאמצעים הנדרשים בעסק פי חוק תכנון ובניה, חוק רישוי עסקים והתקנות השונות.במסגרת תהליך הרישוי, מפקח מדור מניעת דליקות מגיע לעסק ומבצע ביקורת כיבוי אש, לאחר הביקורת מכין המפקח דו"ח דרישות לסידורי הכבאות הנדרשים בעסק.

מה תכלול תכנית עסק לאישור כבאות

תכנית עסק (תיק שטח) הכוללת את תכניות מבנה העסק בקנה מידה של 1:100
ובה יפורטו:

ציוד כיבוי אש

לוחות חשמל בעסק

פתחים ויציאות חירום בעסק (לצרכי מילוט בעת אש)

מערכת גפ"מ

מערכת המים לכיבוי (ספרינקלרים ועמדות כיבוי אש)

מערכת גילוי אש ועשן

מערכות מיזוג אויר ומנדפים

סוגי חומרי הבניה

מערכות מורכבות

בנוסף לתכניות המבנה יוגש הסבר על מהות העסק, מיקומו, מה תהיה הפעילות בו לרבות אירועים שעשויים לקרות ואיך העסק ערוך אליהם מבחינת אמצעים ומערכות התרעה וכיבוי שיסייעו בהצלת בני אדם, סוג האוכלוסייה שתאייש את העסק ופרטי הבעלים.

בין האמצעים ששירותי כבאות ידרשו לפי התקן יהיו בין היתר – מעברי ופתחי מילוט תקינים, שילוט ותאורת חירום, כמות הדלתות ומיקומן, מרחק בין דלת לדלת, כמות ומיקום הספרינקלרים, כמות ומיקום הגלגלונים, עמדות כיבוי ועוד.

אישור כיבוי אש – במה נסייע לך

האלמנטים הנדרשים לצורך הגשת תכנית אש נמצא באתר של הרשות הארצית לכבאות והצלה אך בדומה לכל הליך רישוי עסקים, עיקר העניין הוא ההתאמה לאופי ולפעילות העסק!

לכל עסק דרישות שונות אפילו באותו ענף עסקי כך שמה שמתאים לעסק אחד לא ייפול בביקורת בעסק אחר.

דרישות כיבוי אש מותאמות לאופי פעילותו הספציפית של כל עסק ועסק ולמבנה בו הוא יושב ולרוב נדרש ביועץ כיבוי אש.

 בחברה לרישוי עסקים מתמחים בכל היבטי הוצאת רישיון העסק שלך ומעסיקים יועצי בטיחות אש שייסעו בקבלת אישור הכיבוי כנדרש.