רגע לפני שחותמים על רכישת נכס או שכירות לטווח ארוך במטרה להקים במקום מפעל בתחום המזון חשוב להיעזר ביועץ מזון, מהנדס מזון ויועץ רישוי עסקים.

יועץ לתכנון מערכות מזון ידאג שמיקום, גודל וקריטריונים נוספים בנכס יאפשרו בסופו של דבר להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות במטרה לקבל רישיון יצרן עבור המפעל וכן יעמדו בקריטריונים להליך רישוי עסקים. יועץ מזון מטעם רישוי עסקים יבצע בדיקות מקיפות לנכס ולעמידתו בתנאי הרישוי הנדרשים כגון: בדיקת היתרי הבניה כי יעוד הנכס מתאים להקמת מפעל מזון, דרכי מילוט לכיבוי אש ודרישות איכות הסביבה.

בדיקת יועץ לתכנון מערכות מזון היא הכרחית שכן בלעדיה היזם עשוי לחתום על חוזה שכירות ולגלות שכדי להכשיר את המפעל לתנאי משרד הבריאות ורשויות רישוי עסקים נוספות עליו לעבור תהליכים מסובכים ויקרים ולעתים גם לא יוכל כלל לקבל רישיון יצרן.

החברה לרישוי עסקים משמשת כיועץ רישוי עסקים ויועץ לתכנון מערכות מזון ותסייע לכם לא רק בהוצאת רישיון עסק ורישיון יצרן אלא גם בשלב המקדים של איתור נכס להקמת מפעל מזון ובדיקת הנכס מול דרישות החוק.

מפעלים ומהנדסי מזון - החברה לרישוי עסקים

בדיקת נכס ע"י מהנדס מזון לצורך הקמת מפעל מזון

אדם המבקש לאתר נכס לצורך הקמת מפעל מזון צריך לחפש מקום המתאים למפעל הספציפי שהוא מעוניין להקים, אין התאמה כללית למפעל מזון התקפה לכל סוגי מפעלי המזון .

הנכס צריך לעמוד בתנאים שקובע החוק (בהתאם לפרוגרמה הספציפית של אותו מפעל) על מנת שמשרד הבריאות ייתן לו בסופו של דבר רישיון יצרן כלומר רישיון לייצר את המזון.

החברה לרישוי עסקים מספקת מספר פרמטרים עקרוניים ראשוניים שאיתם ניתן לגשת למתווך ולהתקדם בחיפוש אחר הנכס המתאים לצרכיו.

באילו התאמות צריך לעמוד נכס למפעל מזון ע"י מהנדס מזון

ראשית המבנה המבוקש צריך להיות תואם למפעל המבוקש ע"פ היתרי הבניה, מפעל הממוקם במבנה שאינו תואם היתר הבניה לא יאושר ע"י מהנדס מזון. שנית על הנכס להתאים מבחינת שטחיו (שטח כללי וחלוקה פנימית של המבנים) . היזם יקבל טבלת חישובי שטחים אשר מגדירה מה השטח שהוא יצטרך כולל הרחבות של מפעל לפי כושר יצור, תרשים זרימה כיצד המפעל צריך להיות בנוי, אופן סידור המחלקות ע"פ תהליך הייצור (למשל: נדרש מבנה תעשיה בגובה כך וכך, עם כניסה יציאה x …וכו׳). הפרוגרמה הראשונית מאפשרת לחפש נדל״ן באופן גמיש אך עם דרישות סף שיאפשרו בסופו של דבר את התהליך מול משרד הבריאות ומשרדי רשויות רישוי עסקים האחרות.

פרוגרמה ראשונית וייעוץ ע"י יועץ מזון

בניית הדרישות העקרוניות לנכס שעליו יוקם מפעל המזון נגזרות מבירור מפורט עם הלקוח לגבי סוג המפעל שירצה להקים, כושר הייצור שהוא צפוי לייצר, מה המוצר הסופי וכו׳.

מזה יגזרו התהליכים הנדרשים לייצור, תנאי השטח ומחלקות רלוונטיות לצורך הייצור.

אנו בחברה לרישוי עסקים בונים תרשים זרימה ע"י מהנדס מזון שמתאר את כל תהליכי הייצור הנדרשים למפעל מהסוג שאותו רוצים לבנות – מהו גודל מחלקת הייצור הנדרש למוצר אותו הוא רוצה לייצר (לארוז או לאחסן), שטחי אחסנה, היכן ימוקמו האריזות הריקות, מפרט סניטרי (שירותים) וכו׳.

זוהי פרוגרמה ראשונית בלבד שמאפשרת להתחיל לחפש מבנה מתאים.

תיק מידע

לאחר שבעל המפעל מצא נכס פוטנציאלי ניגש יועץ מזון מטעם החברה לרישוי עסקים למקום ובודק את התאמתו לפרוגרמה הראשונית ו/או האם הנכס בתנאיו הראשונים מאפשר קבלת רישיון יצרן ורישיון עסק ואם לא, אילו התאמות ידרשו.

הנכס יכול להיות מצד אחד אולם ריק שצריך לתכנן אותו מהתחלה ויתכן לעומת זאת שיירכש בכלל מפעל שפשט רגל ועל כן דורש רק התאמות.

יתכנו מבנים שלא יתאימו מבחינת התנאים הבסיסיים להקמת מפעל המזון או שלא יהיה כלכלי להקים בהם את מפעל המזון. זה הזמן בו ניתן למנוע טעויות הרות גורל של שכירת מקום בחוזה לטווח ארוך כשלמעשה לא ניתן כלל להקים שם את המפעל הרצוי.