תהליך רישוי עסקים עבור מפעלי מזון הוא תהליך ביורוקרטי ארוך וסבוך, המצריך אישורים רבים.

כל מפעל מזון אשר מייצר ומשווק מזון בכל דרך שהיא – מסעדות, מאפיות, קונדיטוריות, חברות קייטרינג, אולמות אירועים, מפעל לייצור מוצרי מזון ועוד, חייב לקבל לשם הפעלתו רישיון יצרן ורישיון עסק. מפעל מזון צריך לדאוג לאישורים רבים בתהליך הוצאת רישיון יצרן ורישוי עסקים, דבר שעלול לקחת זמן ארוך מאוד.

מומלץ מאוד עבור בעלי בתי עסק מתחום המזון, להסתייע בחברות המתמחות בתחום רישוי עסקים, על מנת לקצר ולייעל את התהליך ככל האפשר. הפעלת מפעל מזון מכל סוג ללא רישיון עסק וללא רישיון יצרן, נחשבת לעבירה על החוק וגוררת עונשים כבדים, כמו צווי סגירה לעסקים, צווי הריסה, קנסות כבדים ואף פתיחה בהליכים משפטיים נגד בעלי העסק.

רישוי עסקים – הוצאת רישיון יצרן

כאמור, תהליך רישוי עסקים למפעלי מזון הוא ארוך ולא פשוט ומצריך אישורים רבים, זאת משום שבתי עסקים מתחום המזון צריכים לעמוד בתקנות מחמירות ביותר, אשר ידאגו לבטיחות ובריאות הציבור, הסביבה ועוד.
כאמור, מלבד רישיון עסק, בו חייבים מגוון עסקים טעוני רישוי לפי חוק רישוי עסקים בישראל, מפעלי מזון חייבים גם בהוצאת רישיון יצרן. בקשה לקבלת רישיון יצרן יש להגיש במהלך תהליך רישוי עסקים למחלקת הבריאות ברשות המקומית בה נמצא בית העסק.

לפני הגשת הבקשה לקבלת רישיון יצרן, יש לתכנן היטב את מפעל המזון מבחינת בטיחות המזון ויצורו. בנוסף, כחלק מתהליך רישוי עסקים למפעלי מזון יש להגיש תכניות הנדסיות של העסק שתוכננו על ידי מהנדס מזון מוסמך. חברה המתמחה בתחום רישוי עסקים תסייע לבתי העסק לתכנן את מפעל המזון ולבנות תכניות מתאימות, אשר יסייעו לקיצור תהליך קבלת הרישיון.

בתהליך רישוי עסקים למפעלי מזון, שתי המחלקות העיקריות במשרד הבריאות אשר אחראיות לאישור והנפקת רישיון יצרן עבור העסק הן מחלקת בריאות הסביבה ומחלקת שירות המזון. על בעל העסק בעת תהליך רישוי עסקים להמציא אישורים רבים ולעמוד במגוון בדיקות, כגון: תשתיות מפעל המזון, מערכת השפכים של מפעל המזון, בדיקת מערכת המים וחיבורה למערכת המים העירונית, בדיקת תקינות תהליך ייצור המזון במפעל, סדר הייצור והשיווק של מוצרי מזון, הספקים איתם עובד המפעל ועוד.

רק לאחר קבלת רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות, יקבל מפעל המזון רישיון עסק.

רישוי עסקים למפעלי מזון – רישיון עסק

כאמור, בנוסף לרישיון היצרן, חייב כל מפעל מזון המעורב בתהליך ייצור ושיווק מזון באיזשהו אופן, גם ברישיון עסק. גם כאן תהליך רישוי עסקים הוא ארוך ומצריך לשם הפעלת העסק אישורים שונים של מגוון גורמים, כמו הרשות המקומית, שירותי הכבאות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.