פתיחת עסק בתחום המזון, כלומר עסק אשר עוסק בהכנה ו/או הגשה של מזון, טעונה רישוי עסקים כמובן, וישנו דגש מיוחד אשר מושם על כך שהעסק יעמוד בסטנדרטים של תברואה.כל עסק אשר אנחנו מעוניינים לפתוח צריך לעבור תהליך של רישוי עסקים, אולם ישנם דגשים מיוחדים עבור פתיחת מסעדה או עסקים העוסקים בתחום המזון שנועדו להבטיח את בריאות הציבור – וטוב שכך. צריך לזכור מטרת רישיון עסק היא להבטיח, בין היתר, את שלום הציבור ובריאותו.

תנאים לקבלת רישיון עסק בכלל ובפרט

חוק רישוי עסקים הוא רישיון אשר ניתן מטעם המדינה לעסקים. לרוב מי שאחראי על רישוי עסקים הוא דווקא הרשות המקומית ויש צורך להצטייד באישורים והיתרים מתחנות כיבוי אש וכו'. רישוי עסקים בתחום המזון טעון פירוט רב יותר בשל החשיבות הגבוהה של העמידה בתנאי התברואה. כל עסק חייב לעמוד בתנאי תברואה, אולם ישנם כללים ספציפיים של רישוי עסקים לעסקים בתחום המזון. במסגרת רישוי עסקים יגיעו פקחים של משרד הבריאות אל העסק, ויבקשו לראות את רשימת ספקי המזון של העסק. פקחי רישוי עסקים מטעם משרד הבריאות יבקשו גם לראות את תכולת המקררים וינסו לאתר מזון מקולקל. מציאת מזון מקולקל עלולה להוביל לסגירה מיידית של העסק עד לתיקון הליקויים. כך הדבר גם לגבי הימצאותם של חרקים או מזיקים אחרים במטבח.

נדרש גם רישיון יצרן עבור עסקים בתחום המזון

עסקים העוסקים בתחום המזון חייבים, נוסף על רישיון עסק גם להצטייד ברישיון יצרן מטעם משרד הבריאות. רישיון יצרן מטרתו להבטיח מיסוד של העסק ולמנוע מצבים בהם המזון מיוצר באופן שאיננו ראוי ואיננו תברואתי. חשוב להבין, כי להבדיל מעסקים רבים אחרים בהם ניתן לקבל את ההיתרים הדרושים ולהתחיל לפעול, רישוי עסקים בתחום המזון הוא תהליך ארוך. רישוי עסקים בתחום המזון דורש מוכנות ובדיקה מעמיקות של העסק כדי להבטיח את עמידתו בתנאי החוק. הדבר מובן בשל הצורך לשמור על בריאות הציבור, ועל מי שמתכנן לפתוח עסק בתחום המזון להביא את הדברים בחשבון בעת ההכנה לקראת פתיחת העסק.

אספקטים נוספים של רישוי עסקים באופן כללי (וטיפ קטן לסיום)

ראשית, חשוב להבין כי אמנם הליך רישוי עסקים בתחום המזון הוא הליך סבוך, אולם הוא איננו בלתי אפשרי עבור היזם הרציני. היזם הרציני מביא בחשבון את כל השלבים הדרושים לצורך פתיחת העסק. במקביל לרישיון העסק, חשוב לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי לעסק. אלה הדברים הדרושים לצורך תחילת הפעילות העסקית. אם רישוי עסקים באופן כללי עוסק בתנאי בטיחות, תברואה וכו' כדי להבטיח שהעסק עומד בהם, הרי שתנאים אלה נועדו להבטיח את הדיווח האמיתי לרשויות המס ולאפשר את הפעילות העסקית, כאמור. פתיחת התיקים האלה יכולה אף לחסוך לכם בהוצאות על מסים בשנת הפעילות הראשונה של העסק.