ע"פ צו רישוי עסקים גן אירועים מוגדר כפריט רישוי – רישיון עסק לאולם אירועים.

רישיון עסק לגן אירועים - החברה לרישוי עסקיםתהליך רישוי עסקים  של גן/אולם אירועים דומה לתהליך רישוי של מסעדה אך בנוסף קיימת סוגיית הבטיחות.

גן אירועים הפועל ללא רישיון עסק עובר עבירה פלילית וחשוף לתביעות, צווי סגירה, קנסות כספיים והעדר כיסוי ביטוחי.

הרשויות המעורבות ברישיון עסק לגן אירועים

בהליך רישוי עסקים לאולם אירועים מעורבים גורמי הרישוי הבאים:

1.      משרד הבריאות – אבטחת תהליך ייצור מזון ע"פ הנחיות בריאות הסביבה וע"פ חוקי משרד הבריאות השונים בדומה למסעדה.

2.      מחלקת התברואה – מבצעים בדיקות תברואה למזון ומתנהלים במקביל למשרד הבריאות.

3.      המחלקה לאיכות הסביבה:

א. מערך שפכים – אולם אירועים מוגדר כמטבח יצרני ולכן חייב במתקן מפריד שומנים.

ב. זיהום אויר – בדיקה כי מערכת הנידוף מתאימה לסוג המטבח, כי קיימים הפילטרים הנדרשים וכי הארובה עובדת ותקינה.

ג. רעשים – בדיקה כי המקום אטום לרעשים כנדרש, אינו משפיע על הסביבה ועומד בתקן רעשים.

4. משטרת ישראל – המשטרה קובעת תפוסת הקהל המרבית שאולם אירועים יכול להכיל (לפי המטרז' של המקום) לרבות בדיקה מעמיקה כגון: כי רחבת הריקודים גדולה ביחס לשטח הישיבה וכו'.

המשטרה אחראית לכל מערך האבטחה באולם האירועים בהיבטים של ביטחון ושלום הציבור למשל: בכניסה ניצב שומר כראוי לרבות מערכות בדיקה הנדרשות, קיימות מערכות הנדרשות לגילוי פריצה, במקום קיים תיק אבטחה, וכלה בבדיקת  סוג הכספת ומיקומה.

למשטרה עניין בדרכי המילוט ובאמצעים להבטחת שלום הציבור במצבי מנוסה.

5. כיבוי אש – אחראית על מערך מניעת דלקות, אמצעי כיבוי אש מספקים ע"פ הנדרש כדוגמאת: מערכת  ספרינקלרים, מערכת התרעת עשן , הימצאות מגנטים לשמירת דלתות פתוחות, דרכי מילוט בעת שריפה כו'…

6. משרד העבודה – אחראי על שמירת בריאות צוות העובדים כגון:  קבלת אישור על בדיקות שמיעה, בדיקות רפואיות וכו'.. כמו כן אחראי על מערכות שונות כגון בדיקת מעליות חצי שנתית ובדיקת מלגזות.

ע"פ חוק, כל מקום פועל חייב להחזיק ברישיון עסק כחוק, למרות שבפועל חלק מגורמי רישוי עסקים לא יכולים לבדוק את המקום מבלי שהוא פועל (זיהום אויר, רעשים, מקררים מלאים עבור ביקורת של משרד הבריאות וכו'). מה שעושים – מגישים את הבקשה לרישיון עסק כמה שיותר קרוב להפעלת המקום, כחודש לפני תחילת ההפעלה ואז מתאמים את הביקורת לימים הראשונים של הפעלת האולם.

תהליכים מסוימים של רישוי עסקים מתבצעים כמובן במקביל, דברים מסוימים נבדקים על ידי אותם גורמי רישוי גם כחלק מהיתר הבניה למשל חלק מהתנאים לקבלת טופס איכלוס המבנה הינו קבלת אישור כיבוי אש המהווה גם חלק מהתהליך הרישוי ויש כמובן  אפשרות להוצאת אישורים זמניים ,למשל אישור זמני של משרד הבריאות לשלושה חודשים.

כמה זמן לוקח הליך רישיון עסק לאולם אירועים?

תהליך הוצאת רישיון עסק לאולם חדש יכול להתמשך חודשים בודדים,  אך באולם ישן שעבר שיפוץ או מבנה עם חריגות בניה ההליך עשוי לקחת זמן רב יותר, תלוי באולם, בתנאים וברשויות הרישוי.