הגשת בקשה לרישוי עסק בחיפה במרכז המידע של מחלקת רישוי עסקים

בכתובת: רחוב רואלד 5 חיפה

שעות קבלת הקהל: ימים א, ב, ד, ה בין השעות 8:00 – 12:30

מענה טלפוני פקידי המחלקה לרישוי: 04-8356384 או 04-8356407

מענה טלפוני מזכירות מחלקת רישוי: 04-8356867 או 04-8356839

הבקשה כוללת את: פרטי המבקש ופרטי בעל העסק, חוזה שכירות, קניה או כל אישור חוקי אחר לשימוש בנכס וחמישה העתקים של תכנית העסק חתומים ע"י בעל מקצוע מוסמך. בקשות שלא תוגשנה ע"פ הדרישות תדחנה ולא יזוכו במחיר אגרת הבקשה.

בעת ההגשה יקבל מגיש הבקשה אישור שאינו מהווה רישיון עסק ואינו מהווה התחייבות למתן רישיון בתום ההליך.

הבקשה תידון תוך 21 מיום הגשתה ואז יוחלט האם להמשיך בהליך הרישוי. רק לאחר שהתקבל אישור להמשך תהליך תעבור הבקשה לגופים הרלוונטיים בהליך הרישוי. במידה ומסיבה כל שהיא הוחלט על הפסקת התהליך יקבל מגיש הבקשה הודעה בכתב עם פירטו הסיבות לדחיית הבקשה.

בעיריית חיפה ניתן שירות אונליין בו יוכל מגיש הבקשה לעקוב אחר הסטאטוס של הבקשה עד לאישורה.

מחלקת הרישוי בחיפה עוסקת במתן מענה עבור עסקים הפועלים בתחום השיפוט של העיר חיפה. בתי עסק חדשים או עסקים הפועלים בתחומה של חיפה נדרשים בהליך הוצאת רישיון עסק ע"פ החוק לרישוי עסקים במדינת ישראל.

תהליך הרישוי בעיר חיפה נעשה במספר שלבים בהם בעל העסק מציג את כל המסמכים הנדרשים להליך הרישוי. הליך רישוי עסקים עבור עסקים בעיר חיפה ובכלל מחויב עבור כל עסק חדש, עבור חידוש רישיונות לעסקים קיימים, שינוי בעלי העסק, שינוי מנהלי העסק, שינוי מהותו של העסק, הוספה או הורדה של פריט ושינוי גודלו של העסק.

מחלקת רישוי עסקים בעיר חיפה מספקת שירותי מידע מוקדם בו יוכל בעל העסק לקבל מידע כללי, בדיקה בנוגע לנחיצות רישיון העסק ותכנית עסקית. לקבלת המידע, על בעל העסק לקבוע פגישה ללא תשלום, במשרדי המחלקה באגף לרישוי עסקים.

לפני הגשת הבקשה, נדרש בעל העסק לבקש מידע מקדמי המפרט מהן הדרישות להליך הוצאת רישיון עסק בעיר חיפה. את המידע יקבל בעל העסק תוך 30 יום לכל היותר מיום הבקשה והצגת התוכנית העסקית.

כל סוגי העסקים טעוני רישיון ע"פ חוק נדרשים בהליך רישוי בעיר חיפה כמו בשאר הרשויות המקומיות בארץ. החוק מפרט את סוגי העסקים המצריכים רישוי והם נחלקים לקבוצות שונות ע"פ הדרישות המשתנות של המשרדים המעורבים בהליך. בין הקבוצות לצורכי רישוי ניתן לראות עסקים מתחום הרוקחות, הבריאות והקוסמטיקה, דלק ואנרגיה, מזון, חקלאות ובע"ח, מים ופסולת, רכב ותעבורה, שמירה ואבטחה, עינוג הציבור נופש וספורט מסחר ועוד.

הגשת בקשה לרישיון עסק מצריכה הכנה של תכנית עסקית, המתבססת על חוק תכנון ובנייה וחוק רישוי עסקים. בדרך כלל כוללת התכנית מפות, תרשימים, אישורים ומסמכים נלווים. הכנת תיק הרישוי אינה פשוטה ולא פעם יכולה להיות הליך מורכב, הכולל פרטים מתחומים שונים ונפרדים. על כן מומלץ, לבצע את הכנת התיק בעזרת ליווי וייעוץ של מומחה מתחום הרישוי ולחסוך בעוגמת הנפש ובריבוי ביקורים באגף לרישוי עסקים ובכך לזרז את התהליך.