חיפה היא עיר עם מחלקת רישוי עסקים הפועלת כיחידה עצמאית במנהל התפעול של העירייה. מחלקת רישוי עסקים חיפה רואה באופן חיובי יוזמות עסקיות ופועלת מתוך כוונה ורצון לאפשר את פעילות העסקים.

בין מטרותיה של מחלקת רישוי עסקים חיפה היא לאפשר את הפעלת העסקים ומתן הרישיון לעסקים תוך מינימום בירוקרטיה ותוך מקסימום תמיכה אפשרית על פי היכולות של העיר. כך למשל, מסייעת מחלקת רישוי עסקים חיפה לעסקים בהצבת כיסאות ושולחנות (בבתי קפה ומסעדות), מתן היתרי חנייה למוניות ועוד – כדי לאפשר פעילות עסקית תקינה ונוחה.

על הליך רישוי עסקים בחיפה ובכלל

מהו הליך רישוי עסקים?

כל עסק הפועל בתחומי מועצה מקומית כלשהי, חייב על פי חוק רישוי עסקים, לקבל רישיון עסק מטעם המועצה המקומית המסוימת. החוק מונה מטרות שונות אשר בבסיסן נועדו להבטיח לנו – הציבור – כי העסק בטוח ופועל באופן שאיננו מסכן אותנו בשום צורה שהיא. כך למשל, החוק קובע את סמכות משרד הבריאות להתקין תקנות ולאכוף את התקנות הקבועות כדי להבטיח כי עסקים בתחום המזון מספקים לנו מזון טרי בלבד תוך הקפדה על תנאים היגייניים חיוניים. כל עסק חייב על מנת להתחיל לפעול לקבל רישיון עסק מהמועצה המקומית בה הוא נמצא. בנוסף למשרד הבריאות על בעל העסק לפנות גם לקבלת רישיון עסק מאת המשטרה, מכבי האש וכו'. רק לאחר שכל אלה נתנו את אישוריהם לעסק, יכולה העירייה להנפיק רישיון עסק לעסק מסוים.
לטובת עסקים הפועלים בעיר חיפה קיימת מחלקת רישוי עסקים חיפה הפועלת בעירייה כחלק ממנהל התפעול של העירייה. מחלקת רישוי עסקים חיפה היא מחלקה, אשר סייעה ומסייעת לעסקים רבים לפעול ולקבל רישיון עסק כדי לעודד את היזמות העסקית בעיר. באמצעות מחלקת רישוי עסקים חיפה ניתן לקבל סיוע בכל האספקטים הבירוקרטים וכאמור, ניתן לקבל סיוע גם בהצבת שולחנות וכסאות, קירוי ועוד לעסקים הפועלים בעיר.

היוועצות עם מומחים לרישוי עסקים

אמנם מחלקת רישוי עסקים חיפה מסייעת ככל הניתן לעסקים החדשים לפעול ולקבל רישיון, והמדובר בצעד משמעותי אשר מסייע לעסקים חדשים, אך אם אתם רוצים להיות בטוחים, כי תוכלו לקבל את הרישיון ללא בעיות, וכי העסק עומד בתנאי הרישיון הנהוגים בעירייה, הרי שניתן לפנות אל מומחים וחברות שונות המציעות ייעוץ לעסקים בשלבי רישוי עסק.

הסיוע הניתן על ידי רישוי עסקים בחיפה הוא אמנם צעד חשוב וטוב, אך לא תמיד תוכלו לקבל את כל התשובות באמצעותו. לכן, היעזרות בחברת ייעוץ אשר תדע להסביר לכם בדיוק מה עליכם לעשות כדי לעמוד בקריטריונים הדרושים לרישיון, יכולה להיות מקפצה של העסק לעבר הפעילות התקינה. ייעוץ מקצועי, יחד עם סיועהּ של מחלקת רישוי עסקים חיפה מבטיחים לעסק שלכם את קבלת הרישיון. רישוי עסקים חיפה יסייע לכם ככל הניתן בקבלת האישור על ידי צמצום הבירוקרטיה, ואילו חברת הייעוץ תסייע להגיע מוכנים לשלבי האישור השונים.