גרמושקה הינה תכנית ארוכה המקופלת לצורת אקורדיון, תכנית זו מכילה את כל הפרטים הנחוצים לבדיקת גורמי רישוי עסקים ולצורך תהליך רישיון עסק.
הגרמושקה "נתפרת" בצורה שונה עבור כל עסק ועסק ע"פ צו רישוי עסקים.

מה מכילה גרמושקהגרמושקה - החברה לרישוי עסקים

אמנם לכל עסק הפועל להוצאת רישיון עסק נבנית גרמושקה שונה אך הסכימה דומה:

א. דף ראשון – מכיל את פרטי מבקש הבקשה, פרטי התקשרות, ריכוז נתוני שטחים של הבקשה.

ב. דף שני – דף חתימות גורמי הרישוי, כל גורם המאשר את התכנית חותם במקום המיועד לו.
ג. תרשים סביבה – תכנית בקנה מידה קטן המתארת את מיקום הבניין ברחוב.
ד. תכנית מגרש – תכנית בקנה מידה בינוני המתארת את המגרש בו יושב הבניין.
ה. תכנית העמדה בקומה – תכנית בקנה מידה גדול המתארת את מיקום העסק בקומה והעסקים השכנים לו.
ו. תכנית עסק – תכנית המתארת את סידור העסק, מיקומי חדרים, גדלים, גבהים, מחלקות וכו'….
ז. תכנית מפורטת – תכנית המתארת את הציוד בעסק (בעסקי מזון) עד רמת שולחן העבודה, כיור ומטחנת בשר.

גרמושקה מכילה מידע מקצועי בהתאם לדרישות העסק ולתנאים הנדרשים ממנו להוצאת רישיון עסק.
הכנת הגרמושקות היא כמו לתפור חליפה – כל עסק על פי גודלו ואופיו, כל ענף על פי הדרישות שלו, וכל מבנה על פי הדרישות שלו, גם אם מדובר בהקמת חנות מכולת, לכל מכולת תוכן גרמושקה שונה בהתאם לגודל המקום, תכולת המכירה, הבניין ואפילו הקומה:
1. מכולת בשטח 100 מ"ר שונה בדרישות ממכולת 800 מ"ר.
2. מכולת שיש לה גם מעדנייה שונה בדרישות ממכולת המוכרת את כל המזון ארוז.
3. הדרישות למכולת הנמצאת בקומת קרקע שונות ממכולת הנמצא בקומה א'  – סוג מעלית, גודל, פינוי אשפה וכו'….
4. האם המכולת נמצאת בבניין בודד או בבניין מגורים – דרישות שונות.

החברה לרישוי עסקים מלווה עסקים קטנים ובינוניים, עסקים עם סניפים ומפעלים בהכנת גרמושקה ובהוצאת רישיון עסק.