שעות קבלה וטלפונים – רישוי עסקים הרצליה

מחלקת רישוי עסקים הרצליה ממוקמת ברחוב השרון 26 הרצליה.

שעות קבלת קהל:

ימים א', ג', ה' –  8:00-12:30

יום ב' –  16:00-17:30

ביום ד' אין קבלת קהל

בימים אלו ניתן להגיע רק לאחר קביעת תור ע"י מערכת זימון תורים להוצאת רישיון עסק בהרצליה

טלפון רישוי עסקים בהרצליה מזכירות: 09-6566773

רכזת רישוי עסקים הרצליה גב' הדר יונה:  09-9566773

מנהלת המחלקה גב' אורנה רוטברג : 09-9566773

אילו שירותים ניתן לקבל מהמחלקה

הוצאת רישיון עסק לעסקים בהרצליה

מידע מוקדם לפני פתיחת עסק

ביקורות

היתרים להצבת כסאות ושולחנות

רישיון עסק לאירועים חד פעמיים

רישיון עסק בהרצליה ובכלל, מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ולאחר תשלום האגרה. עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים להגיש בקשה חדשה במשרדי המחלקה לרישוי עסקים.

אגרת רישוי עסקים מחושבת בעבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה, גובה אגרת הרישוי משתנה בהתאם לעדכוני החוק. ניתן לברר את גובה האגרה במזכירות מחלקת רישוי עסקים.

בהתאם לחוק רישוי עסקים, עם קבלת הבקשה לרישיון עסק בהרצליה, מועברת הבקשה בליווי המסמכים הנדרשים לבדיקת אגף הנדסה – הוועדה המקומית לתכנון ובניה, על מנת לבדוק את התאמת העסק לדיני תכנון ובניה.

במקביל מועברת הבקשה לקבלת חוות דעת של כל הגורמים המאשרים על פי פריטי הרישוי הרלוונטים.

במידה והתקבלו תשובות חיוביות מכל גורמי האישור הנדרשים, תנפיק רשות הרישוי רישיון עסק/ היתר זמני.

בקשה לרישיון עסק נדרשת במקרים הבאים:

עסק חדש, חידוש רישיון עסק, החלפת בעלות, תוספת שותף, יציאת שותף, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים בחברה, שינוי מהות העסק, תוספת פריט, ביטול פריט, הגדלת שטח והקטנת שטח, תוספת לסוג העיסוק, שינוי בפריט, שינוי שם חברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת ושינויים פיזיים פנימיים במבנה בית העסק.

במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויורשיו מחזיקים בעסק יש להגיש בקשה להעברת בעלות בליווי תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים

רישוי עסקים הרצליה – שינויים בעסק

  1. תוספות בנייה או צמצום שטח בית העסק – כל בעל בית עסק בהרצליה אשר נדרש ברישיון ומעוניין להוסיף או להוריד משטחו, חייב להגיש בקשה עדכנית למחלקת רישוי עסקים הרצליה, על מנת לקבל היתר לכך. מחלקת רישוי עסקים הרצליה תבדוק את הבקשה ואת תכנית העסק, בדרך להנפקת רישיון. גם שינוי שכביכול לא נראה משמעותי, כמו הוספת פרגולה או סככה לבית העסק, מצריך פנייה אל מחלקת רישוי עסקים הרצליה לאישור התוספת. הוספת שטח ללא היתר תגרור הריסת התוספת על ידי הרשות.
  2. שינוי בעלים, שותפים וכדומה – בעל עסק חדש לעסק קיים המחזיק ברישיון, חייב לפנות שוב למחלקת רישוי עסקים הרצליה, על מנת לקבל רישיון עסק עדכני.
  3. שינוי באופי העסק – בעל עסק אשר קיבל רישיון להפעלת סוג עסק מסוים ומעוניין לשנות את מהותו של העסק, חייב להגיש בקשה חדשה למחלקת רישוי עסקים הרצליה, על מנת לקבל רישיון עסק חדש.
  4. שינוי תכנית העסק – בעת הגשת רישיון עסק, מחלקת רישוי עסקים הרצליה דורשת תכנית עסק. תכנית העסק כוללת: מידות, דרכי גישה, חלוקה פנימית וחיצונית של שטח בית העסק, מערכות כיבוי אש, פרטי הנכס כמו כתובת, גוש, חלקה, טלפונים, סוג העסק והשירותים שהוא מספק ועוד. כל שינוי אותו מבקש בעל העסק לעשות בתוך בית העסק או מחוצה לו, מצריך פנייה מחודשת אל מחלקת רישוי עסקים הרצליה, לשם קבלת אישור.
  5. בנוסף, במידה והעסק נסגר ואינו פועל יותר, יש לתת הודעה על כך לרשות המקומית – מחלקת רישוי עסקים הרצליה.

 

.