היתר בניה הוא רישיון הניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ברשות המקומית. היתר בנייה ניתן בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיו הנלוות תוך שימת דגש על התקנים, זכויות הבנייה וייעוד הקרקע. היתר בנייה כולל את תכניות המבנה המיועד, מפות מדידה, אישורים של אחראים מוסמכים בבנייה ובפיקוח עליה.


בשל היותו של היתר בניה מסמך משפטי לכל דבר, בנייה או שימוש במבנה ללא היתר בניה הינו עבירה פלילית.

אז מהו בעצם היתר בניה?

מתי צריך היתר בנייה?

ע"פ חוק התכנון והבניה משנת 1965 אלו המקרים המצריכים היתר בנייה:
הריסת בניין
הקמת בניין
תוספת לבניין קיים או כל שינוי במבנה החיצוני של הבניין גם אם מדובר בחלון חיצוני, סגירת מרפסת, חנייה מקורה, פרגולה, סככה, גדר ועוד
הנחת תשתיות, קירות תומכים, חפירה או מילוי של הקרקע
שינויים הפוגעים בבניין משותף בין אם מדובר בשינויי צנרת משותפת, במראה השטח או ברכוש המשותף לבניין.
הקמה או העמדה של מבנה זמני או מבנה נייד
שימושים החורגים מהבקשה והייעוד המקוריים של הקרקע
פרגולה, סככה, מחסן ועוד.

דחיית בקשה להיתר בנייה

בקשה להיתר בנייה תדחה כאשר ישנה סטייה מהתוכנית המקורית של הקרקע: ( תב"ע- תכנית בניין עיר) סטייה מתייחסת עבור שינויי יעוד הקרקע או דרישת זכויות בנייה מעבר לתכנית המקורית המותרת ע"פ החוק. במקרים כאלה יש צורך לשנות את התב"ע ולהגיש בקשת היתר מחודשת.

היתרי בניה במקרה של שינוי פנימי בדירה

היתרי בניה מיוחסים לכל אותם שינויים הגורמים לשינויי המתאר החיצונים של המבנה או לשינויים הגורמים לשינוי ברכוש משותף של בניין דיירים משותף. אולם מה לגבי עבודות בנייה בתוך הדירה?

שינוי פנימי של הדירה אינו מצריך היתר בניה כל עוד אינו פוגע בצידו החיצוני של המבנה, בשלד או ברכוש המשותף, צנרת או כל ציוד משותף אחר של הבית המשותף. כך שעל פי הגדרה זו אין צורך בהיתרי בנייה כאשר מדובר על חלוקה פנימית שונה בדירה אולם לא כאשר מדובר על פיצול של דירה ליחידות דיור נפרדות.

חשוב לזכור, כי בתי המשפט מגדירים "שינוי פנימי" כשינויים בדירה המאפשרים יכולת קיום של פונקציות בסיסיות הנדרשות בדירה קרי, מקלחת וכיור. כמו כן, שם בית המשפט דגש על ייעודו של השינוי במטרה לקבוע את מהות השינוי אם אכן לא מדובר בפיצול של דירה ליחידות דיור קטנות אזי כן דורשות היתר מתאים.

מה קורה כשאין היתר ע"פ החוק?

גורמים המשתמשים בקרקע או בבניין שלא ע"פ החוק וללא היתר צפויים לקנס או מאסר.