החלטתם להקים עסק? כדאי שתבררו האם העסק שאתם עומדים לפתוח הוא עסק טעון רישוי . אם יסתבר לכם שהעסק שאתם עומדים לפתוח הוא עסק טעון רישוי, הרי שעליכם לעבור הליך של רישוי עסקים שיחייב את העסק שלכם לעמוד בתקנות ובנהלים של הרשויות השונות, שמטרתם לשמור על בטיחותו ובריאותו של הציבור. עסק שיעבור את כל הליך הרישוי כראוי יקבל בסופו של ההליך רישיון עסק. יש עסק שיקבל רשיון עסק לאחר "סיבוב" בירוקראטי אחד בין הרשויות נותנות האישורים, ויש מי שיקבל רשיון עסק לאחר כמה סיבובים בירוקראטיים אצל הרשויות נותנות האישורים.

הליך הוצאת רשיון עסק מורכב מכמה שלבים, להלן סקירה של השלבים השונים.

קבלת מידע מוקדם והכנת הבקשה לרשיון עסק – יזם שהחליט לפתוח מעדנייה שיש בה ציוד מטבח תעשייתי, ואשר ע"פ חוק רישוי עסקים, היא מחויבת ברשיון עסק, צריך לפנות למחלקה לרישוי עסקים בעיר שבה תיפתח המעדניה שלו. מחלקת הרישוי תמסור לו את המידע שינחה אותו כיצד עליו להכין את הבקשה לקבלת רשיון עסק. וכמו כן, תספק לו מידע על מדיניות הרישוי ברשות המקומית, או  על התכניות העתידיות של הרשות המקומית באזור שבו צפוי לקום העסק. לאחר שיש בידי בעל העסק את כל המידע המוקדם הוא יכול להכין את הבקשה לקבלת רשיון עסק כשהוא יודע הרבה יותר על רישוי עסקים בעיר שבה צפוי העסק שלו לקום.
הגשת הבקשה לקבלת רשיון עסק – לאחר שיש בידי בעל העסק את כל המסמכים הנדרשים והטפסים הנדרשים, ביניהם: תרשים סביבה, תכנית עסק, אגרות שונות, ועוד שאר מסמכים, יכול בעל העסק להגיש ליחידה לרישוי עסקים את הבקשה לקבלת רשיון עסק. אולם, מספיק שיחסר בבקשה טופס אחד או מסמך אחד או שלא תהיה חתימה של איש מקצוע, אזי הבקשה תחשב לא תקינה ותיפסל ע"י היחידה לרישוי עסקים ותוחזר לאדם שמבקש רשיון עסק.
היחידה לרישוי עסקים בוחנת את הבקשה לקבלת רשיון עסק – כעת לאחר שהבקשה לקבלת רשיון עסק הוגשה ליחידה לרישוי עסקים, תפקידה של היחידה לרישוי עסקים לבחון את הבקשה. אם הבקשה אכן הוגשה כראוי ולא חסר בה דבר, היא תועבר לבחינה של הרשויות השונות שאמורות לתת את חוות דעתן.
הבקשה לקבלת רשיון עסק מועברת לרשויות השונות שאמורות לתת את חוות דעתן – כעת הרשויות השונות בוחנות את הבקשה לקבלת רשיון עסק, ובסיום הן יעניקו את חוות דעתן. יש רשויות שהן בעצם מחלקה בעירייה כמו למשל מחלקת הווטרינר העירוני, ויש רשויות ששייכות למשרדים ממשלתיים כמו משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה משרד התמ"ת ועוד.
הבקשה לקבלת רשיון נענית בחיוב או  בשלילה – בסופו של תהליך, המחלקה לרישוי עסקים אוספת את כל חוות הדעת שקיבלה מהרשויות השונות, ושולחת לעסק שביקש לקבל רשיון עסק תשובה חיובית או שלילית. אם כל הרשויות השונות נתנו חוות דעת חיובית המאשרת מתן רשיון עסק או היתר זמני להפעלת העסק אזי, העסק יקבל אישור לקבלת רשיון עסק או היתר זמני. במקרה והרשויות השונות נתנו חוות דעת שליליות ודרשו מבעל העסק לבצע שינויים שיביאו לכך שהעסק יתאים לתקנות השונות, אזי העסק עדיין לא יקבל רשיון עסק עד שלא יבצע את השנויים הללו.