השריפה בספא בהרצליה פתחה דלת רחבה לבדיקת רישיונות העסק שיש ברשות העסקים השונים ברחבי העיר. העיר הרצליה למשל פועלת למיגור התופעה של עסקים ללא רישיון עסק ופועלת באופן מאומץ להשלמת הליכי הרישוי באותם עסקים בכדי להבטיח את בטיחות הציבור והסביבה.

בעיר הרצליה ישנם 1199 עסקים הטעונים רישיון עסק – כ 73% מבתי העסק המופעלים בעיר פועלים ע"פ חוק רישוי עסקים ויש ברשותם רישיון עסק בתוקף. עיריית הרצליה עושה מאמצים רבים להשלמת הליכי רישוי עסקים לאותם העסקים הפועלים כרגע ללא רישיון. עבור אותם עסקים המצויים בהליך רישוי נדרשת השלמה של גורמי רישוי שונים כמו משרד הבריאות, כיבוי אש, תכנון ובניה ומשטרה.הליך הרישוי והוצאת רישיון עסק בתוקף - החברה לרישוי עסקים

בעיריית הרצליה פועלים ע"פ החוק ובתי עסק ללא רישוי נסגרים רק במקרה של דיווח על ידי גורם רישוי על סכנה לבריאותו ושלומו של הציבור.

כאשר מדובר על אישורים מטעם מערך כיבוי האש לכל סוג עסק (פריט רישוי) ישנן הדרישות המתאימות מבחינת מערך הכיבוי. אולם, משותף עבור רוב העסקים הוא החובה באחזקת מטפי כיבוי, שלטי יציאה ויציאות חירום, מתזים ומערכת לגילוי אש.

חוק רישוי עסקים, נחקק לפני שנים רבות ועבר שינויים ותיקונים רבים מאז. החוק מגדיר את כל אותם עסקים הטעונים ברישיון עסק לשם הפעלתם, ומטרתו העיקרית של החוק הבטחת איכות נאותה של הסביבה, מניעת סכנות והבטחת שלום הציבור, הבטחת בטיחות העובדים בבית העסק, מניעת סכנות ומחלות והבטחת תנאי תברואה נאותים.

בתי העסק המחויבים ברישיון עסק מחולקים ע"פ קבוצות:
1. בריאות, רוקחות וקוסמטיקה
2. דלק ואנרגיה
3. חקלאות ובעלי חיים
4. מזון
5. מים ופסולת
6. מסחר ושונות
7. עינוג ציבורי נופש וספורט
8. רכב ותעבורה
9. תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים

עבור כל אחת מהקבוצות, ישנן הגדרות ממוקדות המתאימות ורלוונטיות לתחום הפעילות. אולם, באופן משותף כל אותם תנאים חייבים למלא את הצורך בשמירה על בריאותו ובטיחותו של הציבור.
הליך רישוי עסקים אינו הליך מורכב, אולם הוא כולל אישורים רבים ועבודה אל מול גורמים שונים הקשורים למערך הרישוי. בין המוסדות והגופים יש לקבל אישורים מטעם: משרד הבריאות, התברואה, משטרה, כיבוי אש ועוד. בשל המעורבות של שלל גופים מעדיפים בעלי העסקים לשכור את שירותיהן של חברות המתמחות במתן ליווי להוצאת רישיון עסק. באופן זה, החברה המלווה מתקשרת עם כל הגופים הנדרשים ומבצעת את כל "הריצות" הנדרשות וההתנהלות מול המחלקה לרישוי עסקים ברשות המקומית.

המאמר נכתב באדיבות, החברה לרישוי עסקים