מחלקת רישוי עסקים בירושלים מתנהלת בזמן קורונה באמצעות הגשת טפסים מקוונים בלבד.

לפיכך בעלי עסקים המעוניינים להוציא רישיון עסק בירושלים או לחדשו צריכים לקרוא את המידע באתר העירייה במלואו, להוריד את הטפסים הרלוונטיים ולהתקדם בתהליך בצורה מקוונת.

המידע המסביר את הליך הוצאת רישיון העסק בירושלים באתר העירייה כתוב בלשון משפטית והוא מכיל רשימת דרישות ללא פירוט רלוונטי לכל עסק ומאפייניו. כמו כן מצוין כי האחריות להבנת וקיום התנאים והדרישות הפרטניות על פי פריט הרישוי הרלוונטי של העסק היא כמובן של בעל העסק: " זכרו כי בנוסף לאמור לעיל, עליכם לקיים את כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין"

מתקשה להבין מה עליך לעשות כדי להוציא רישיון עסק בירושלים? פנה אלינו לשיחת ייעוץ ללא תשלום 08-9316127

רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים ירושלים עוסקת בנושאים הקשורים בהתנהלות העסקים הנמצאים תחת תחום שיפוטה. בין הנושאים הללו: הוצאת רישיון עסק בירושלים, היתרים להוצאת מתקנים/ כיסאות/ שולחנות מחוץ לעסק (בצמידות אליו), סגירת חורף של בית העסק, הגשת בקשות לקיום אירועים תחת כיפת השמים.

במידה והינכם נדרשים בהליך רישוי עסקים בירושלים, עליכם להגיש במח' רישוי עסקים את תכניות המבנה והעסק, מסמכים  וכיו"ב. עיריית ירושלים ממליצה לכל מי שרוצה לקבל רישוי עסקים, לפנות אל אגף רישוי עסקים כבר בשלבי התכנון, על מנת לייעל את התהליך, ולקדם את פתיחת העסק במהרה.

הוצאת רישיון עסק הינו תהליך בירוקרטי מורכב העשוי להמשך חודשים ארוכים ולגזול זמן, התרוצצויות ולעיתים הוצאות מיותרות. סחבת וצעדים לא יעילים מביאים לא פעם לעיכוב משמעותי בפתיחת העסק ולפיכך להפסדים. 

אנו בחברה לרישוי עסקים נסייע לך בכל התהליך של הוצאת רישיון העסק כולל ייעוץ ראשוני ללא תשלום וטיפול ע"י כל הגורמים המקצועיים הנדרשים בתיק.