אנו מצויים בעידן בו הטכנולוגיות בכל תחומי החיים רק הולכות ומשתכללות עם השנים. בכל תחום עובדים על פיתוחים חדשים, בין אם מדובר בתחומי המדע, המזון, המחשוב, המכשירים הסלולאריים, התרופות, מתכות, חומרי ניקוי וכדומה. העבודה על כל אלה מתבצעת במעבדות. בין אם מדובר במעבדת מחקר ובין אם מדובר במעבדה כימית או רפואית, חוק רישוי עסקים מחייב קבלת רישיון עסק לשם הפעלתה. מטרתו של רישיון עסק בהיבט זה הוא לוודא כי כל האמצעים לשמירה על בטיחות עובדי המעבדה אכן ננקטים במלואם. עובדי מעבדות עובדים לרוב עם חומרים כימיים, חומרים מזהמים, ייתכן ובסביבה שיש בה קרינה ועוד. כל אלה טומנים בחובם סיכונים בריאותיים עבור העובדים. רישיון עסק למעשה מאשר כי המעבדה עומדת בכל התקנות שיסייעו במניעת סיכונים אלה.

רישיון עסק למעבדה – איך מקבלים?

הפעלת מעבדה, כמו כל עסק שטעון רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, מצריכה פנייה אל מחלקת רישוי עסקים ברשות בה היא פועלת. על מבקש הבקשה עבור רישיון עסק להגיש תכניות מפורטות באשר לסוג המעבדה, סוג הפעילות שמתבצעת בה, החומרים בהם נעשה שימוש, מבנה המעבדה ועוד. על התקנות הקשורות לפן של בטיחות בעבודה מעבדתית יהיו אחראים בדרך כלל משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה. אלו יציבו את דרישותיהם לשם קבלת רישיון עסק, יערכו ביקורות שאכן הדרישות מבוצעות, ורק לאחר שיוודאו כי אכן המעבדה עומדת בכל הדרישות, יינתנו אישורים מטעמם לקבלת רישיון עסק.

להלן דוגמאות לדרישות אפשריות עבור הפעלת רישיון עסק למעבדה:

 קביעת נהלים ברורים ומפורטים לגבי עבודה עם חומרים מסוכנים.
העברת הדרכות בטיחות לעובדים באשר לעבודה עם חומרים מסוכנים.
רישיון עסק יחייב לרוב העסקת מומחה בטיחות בעבודה, שיעקוב אחר העבודה והתנאים במעבדה.
רישיון עסק למעבדה מחייב את בעל העסק לדאוג לאמצעי גהות נאותים, החל מאמצעי ניקוז ופליטה נאותים ותקינים, התקנת מנדפים, אמצעים למדידת זיהום אוויר וקרינה, אמצעים לסילוק פסולת מסוכנת ועוד.
רישיון עסק מחייב את בעל העסק לדאוג עבור עובדי המעבדה להגנה על הגוף ועל דרכי הנשימה, בכלל זה חליפות מגן במקרה הצורך, כפפות, מסכות, אטמי אוזניים, משקפי מגן ועוד.
יש לדאוג למקום נפרד לבגדים שבאו במגע עם חומרים מסוכנים ולכביסה בתדירות יומיומית.
חשיבות מרבית יש לאמצעי הניקיון וההיגיינה הנשמרים במעבדה.
פיקוח על סוגי החומרים בהם נעשה שימוש. ישנם חומרים מסוכנים שחל איסור לעבוד איתם.
לעתים תהיה דרישה להתקנת מלתחות במקום.
אלו הן רק חלק מהדרישות שיוצבו בפני בעל העסק לשם הפעלת מעבדה בתהליך רישוי עסקים. תכנון מוקדם של המעבדה וייעוץ עם מומחים בתחום רישוי עסקים למעבדות, יקל על קבלת רישיון עסק ויבטיח בטיחות בעבודה ושקט נפשי, הן למעביד הן לעובדיו.