אם אתם עומדים בפני הקמת בית מלון, חשוב מאוד להכיר את החוקים של רישוי עסקים הנוגעים לבתי אירוח ומלונות, על מנת להבטיח את שלום האורחים, העובדים והסביבה, ולהתנהל כחוק. מהו תהליך קבלת רישוי עסק לבית מלון, על אילו מטרות הוא עונה ומדוע הוא חשוב, על כך במאמר הבא.

רישוי עסק עבור בתי מלון – מה הייחודיות שלו?

בית מלון מטבעו הוא עסק שהליך רישוי עסקים כמו גם היתרי בניה מתייחס אליו באופן מעט שונה. כל בית מלון נוסד על מנת לספק שירותי לינה, ואולי גם שירותים נוספים כמו הסעדה, קייטרינג, כביסה, בידור וכיוצא באלו. על מנת להסדיר את פעולתם המורכבת של בתי המלון הנוגעת לחייהם, בריאותם ובטחונם של אנשים רבים, יש צורך בקבלת רישוי עסק .

על פי חוק רישוי עסקים משנת 1968 ישנה רשימה של 90 סוגי עסקים, כאשר כל אחד מהם מחוייב בהוצאת רשיון עסק על פי אופיו. מטרתו של חוק רישוי עסקים היא להבטיח כי בית העסק לא מסכן את בטחון הציבור או את זכויותיו, את איכות הסביבה, ובמקביל שומר על האינטרסים של בעלי העסק, בנושאים הבאים: תברואה, בריאות, איכות הסביבה, בטחון הציבור ובטחון העובדים של בית העסק, מניעה של מפגעים או מטרדים ציבוריים, בטיחות באש ובטיחות מבנים, וכיוצא באלו.

בית מלון שעומד בכל הקריטריונים של רישוי עסקים ומתקיימות בו כל הדרישות המופיעות בתקנות שירותי התיירות, רשאי לקבל רשיון עסק ולקבל תעודת מלון רשום.

הקמת בית מלון מחייבת רשיון עסק כחוק!

בהתאם לחוק רישוי עסקים משנת 1968, כל סוג של עסק המלין אורחים מחייב הוצאת רשיון לעסק שונה: בית מלון, פנסיון, אכסניה, או בית דירות המבצע השכרת חדשים. על מנת לקבל רישוי עסק מחויב בית המלון לקיים את כל הדרישות והתנאים הפיזיים הנוגעים הן לתכנון וכלכלה והן לביצוע בפועל, על פי הסטנדרטים הקבועים בחוק, ולקיים את כל ההוראות הנוגעות לתפעולו של המלון ולמתן השירות לאורחיו לרבות ההיבטים הקשורים בהסעדה כלומר רישיון ייצרן.

התחומים בהם נוגעת הקמת בית מלון מבחינת רישוי עסקים הם תחומים של המשרד לאיכות הסביבה, המשטרה, ומשרד הבריאות, ויש להוציא חידוש של רשיון עסק בכל שלוש שנים על פי חוק.

בית מלון הפועל ללא רישיון עסק ונעדר את האישורים המתאימים של רישוי עסקים עלול להגיע למצב שבו הרשויות מחייבות את סגירתו, וכך נגרמים הן הפסדים כלכליים והן מפחי נפש, על כן חשוב מאוד בעת הקמת בית מלון, לוודא כי הוא עומד בתקנות רישוי עסקים כחוק.

תהליך הוצאת רשיון עסק לבית מלון כולל מספר שלבים ביורוקרטיים. בתחילה תצטרכו להגיע לאגף רישוי עסקים ברשות המקומית על מנת לקבל היתר זמני, ובמידה ועברתם את הבדיקה הראשונית תעברו מספר בדיקות רשיון עסק מטעם המשטרה והגופים השונים הנוגעים לעסק שלכם. אם בית המלון ממלא את התנאים השונים של הגופים הללו, יעבור תהליך הוצאת רשיון עסק אל אגף רישוי עסקים בעירייה, ולאחר מכן יונפק עבורכם רשיון עסק כחוק.