חוק רישוי עסקים נחקק בשנת 1968, והוא המסדיר את החובה של בעלי עסק מסוימים לקבל רישיון עסק על מנת להיפתח ולהתנהל על פי הצווים והתקנות הנדרשים לפעילותו הסדירה. חוק רישוי עסקים כולל שש מטרות עיקריות, בהן מעורבים חמישה משרדי ממשלה שונים, הפועלים לאישור רישיון עסק בעת שמבוצעת אליהם פניה הנוגעת לתחום הסמכות שלהם. על פי חוק רישוי עסקים, יש כ-100 סוגים שונים של עסקים הנדרשים לתהליך רישוי עסקים בעבור הפעלתם – ביניהם נמנים משרדי הנהלת חשבונות, רואי חשבון,יועצי מס, רופאי שיניים, עסקי מזון כמו חברות קייטרינג, בתי מרקחת, מפעלי תעשיה קלה וכבדה, חברות שמירה ואבטחה ורבות אחרות. כל אחד מהעסקים האלה נדרש להוציא בקשה לרישיון במחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית בה הוא מצוי.

מהם תפקידיה של מחלקת רישוי עסקים בעירייה ?

על כתפיה של מחלקת רישוי עסקים בעירייה מוטלת האחריות לפקח באופן שוטף על ביצועו של חוק רישוי עסקים התשכ"ח, וכן לרכז ולטפל בכל העסקים הנדרשים להוצאת רישיון לעסק על פי המוגדר בחוק. לשם כך, אמונה מחלקת רישוי עסקים על ביצוע כל התיאומים והדיונים עם משרדי העירייה השונים הנד
רשים בתהליך הוצאת הרישיונות (משטרת ישראל, משרדי איכות הסביבה, משרד התשתיות ומחלקות המים בעירייה), וכן על קיום ביקורות שגרתיות בעסקים הנדרשים להן (דוגמת ביקורות תברואה במסעדות ובתי קפה).
בעת פניה של עסק חדש להוצאת רישיון, אמונה מחלקת רישוי עסקים על ליווי העסק עד לקבלת הרישיון הנכסף, תוך בניית תוכנית והתוויית יעדים בעבורו לקבלת הרישיון, ואף מתן היתרים ורישיון זמני לפעולה עד שיתקבל הרישיון הקבוע – בעיקר בכדי שאותו עסק יוכל להתחיל לפעול ולהתבסס, בין השאר על מנת לעמוד בתנאי הרישיון ולממש את הפלטפורמה התשתיתית הנדרשת לקבלתו.
בנוסף, אחראית מחלקת רישוי עסקים בעירייה על מתן הרשאה לבתי קפה להוציא שולחנות וכסאות לרחוב, לדאוג לקירוי חורף ונושאים אחרים הקשורים לתפעול השוטף של אותם מקומות.

רישוי עסקים ושילוט

אחריות נוספת הנופלת בתחום האחריות של מחלקת רישוי עסקים בעירייה הוא נושא השילוט העסקי בעיר – מתן רישיונות להצבת שילוט, קביעת גודל השלטים ומיקומם, תוך התייחסות לשיקולים אסתטיים, סביבתיים, בטיחותיים, ותוך ניסיון לתת מענה לדרישות העסק ולצרכיו, כמובן תוך התחשבות גם בנושאי איכות הסביבה, השכנים ובעלי עסקים אחרים באזור.

מחלקת רישוי עסקים בעירייה ואיכות הסביבה

אחד הנושאים שתופסים יותר ויותר תאוצה בשנים האחרונות הוא נושא איכות הסביבה, וגם בתחום רישוי עסקים ישנה פעמים רבות התניה של קבלת רישיון לעסק ביישום תקנות לשמירה על איכות הסביבה – דוגמאות לדרישות אלה הם הנמכת הרעש למינימום של עסקים שונים (גם אם מדובר על רעש מזגנים שעשוי להפריע לשכנים), מזעור ריחות העולים ממסעדות ובתי קפה, וכמובן כל הקשור ברעלים, זיהום מים, ותעדוף עסקים העושים שימוש בחומרים מתכלים וממוחזרים – תעדוף המבוצע על ידי כל משרדי העירייה והממשלה כמו גם על ידי מחלקת רישוי עסקים בעירייה.