רישוי עסקים למכון קוסמטיקה ניתן במסגרת חוק רישוי עסקים. רישוי העסקים במדינת ישראל הוא הדרך של המדינה להבטיח את האינטרסים של הלקוח הפוטנציאלי של העסק.
משמעות העניין היא שהמדינה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק רישיון עסק למי שאיננו עומד בתנאי מינימום שנקבעו, או לשלול רישיון של עסק קיים במידה והתברר כי הוא איננו עומד יותר בתנאי הסף. עם זאת, רישוי עסקים הוא עניינה של הרשות המקומית. היא גובה את האגרות אבל עליה חלה החובה לאכוף את התקנות.

בכל תחום נקבעו תנאי מינימום, שרק עמידה בהם מאפשרת קיומו של עסק. תחום הקוסמטיקה הוא רק אחד מבין קבוצות רבות שיש עליהן תקנות רישוי עסקים ספציפיות, והוא שייך לתקנות תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם.

מכון קוסמטיקה ורישוי עסקים

הקמה או ניהול של מכון קוסמטיקה חייבים לפי חוק רישוי עסקים ברישיון עסק. המכון מעניק טיפולי יופי וקוסמטיקה שאינם רפואיים, מה שמחייב קיומם של תנאים היגייניים נאותים, שימוש בחומרים איכותיים ועוד מגוון הנחיות, שבלא שתתקיימנה לא יוענק רישיון עסק למכון. להלן מספר אמות מידה אפשריות לקבלת רישיון העסק למכון:

 היגיינה: כאמור, טיפולים קוסמטיים דורשים קיומם של תנאי היגיינה מינימאליים, כמו גם שימוש בחומרים איכותיים להשגת המטרה. אסורים בשימוש חומרים העלולים לפגוע בעור או בחלק אחר בגופו של המטופל. כלים מסוימים חייבים בחיטוי לפני השימוש, על מנת להימנע מהעברת פטריות או זיהומים אחרים מאדם לאדם. מכוני מניקור ופדיקור אינם חייבים ברישיון עסק, אם זהו העיסוק היחיד שלהם.
אישורים: יש מכוני קוסמטיקה המתמחים בהסרת שיער בלייזר. מאליו מובן שעליהם חלה על פי חוק רישוי עסקים החובה להצטייד בכל האישורים המקצועיים הנאותים. מכשירים שרק בעל מקצוע מורשה יכול להפעיל, אסור שיופעלו בידי מי שאיננו מוסמך. מעניין לציין בנקודה זאת כי מיטות שיזוף לא דורשות אישורים, אבל הדבר ישתנה, כנראה, בקרוב.
ספקים: רכישת מוצרים, הן מוצרי קוסמטיקה והן מוצרים שיש בהם משום פן רפואי, חייבים להתבצע מספקים מהימנים ומוכרים. דרך נאותה להבטיח מהימנות היא לבקש רישיון יצרן של הספק.

אכיפת חוק רישוי עסקים:

כל רשות מקומית מטפלת ברישוי העסקים בתחומה בשני אמצעים: האמצעי הראשון הינו פקחים מקצועיים העוברים בין מכוני הקוסמטיקה מעת לעת ואוכפים את תקנות חוק רישוי עסקים. הדרך השנייה היא באמצעות הקהל הרחב, שיכול להשפיע באופן מהותי בנושא.