ברצונכם לפתוח עסק של הדברת מזיקים? יש לכם את הידע המקצועי, ואפילו את הניסיון הדרוש? עליכם להכיר את תקנות רישוי עסקים והדברת מזיקים. חוקי רישוי עסקים עוסקים בסוגים שונים של עסקים. כידוע, לכל עסק יש להוציא רישוי עסקים או רישיון עסק, כדי שיוכל להתחיל לפעול. כשמדובר בהדברת מזיקים תקנות רישוי עסקים הינן קפדניות במיוחד, מכיוון שמדובר בעסק העובד עם חומרים מאד מסוכנים, גם לעובדים וגם לאנשים הנמצאים במקומות שבהם מתבצעות עבודות ההדברה. סוגים רבים של עסקים צריכים על פי החוק לעשות הדברת מזיקים, ולכן רישוי עסקים להדברת מזיקים מחייב שימת לב גדולה לפרטים, וכן להיות מוכן לבדיקות תקופתיות תכופות.

רישוי עסקים – תקנות להדברת מזיקים

כפי שנאמר, התקנות לעסק הרוצה לעסוק בהדברת מזיקים הן מחמירות ומפורטות בגלל רמת הסיכון הגבוהה לעוסקים בתחום זה וללקוחות עצמם. התקנות באות להבטיח את שלום הציבור העוסק בהדברה וכן את הציבור הכללי. להלן כמה מן הסעיפים העיקריים של תקנות אלה המובאים כאן בקצרה כדי להבין על מה מדובר. לשם ניהול והפעלת עסק של הדברת מזיקים יש לקבל רישוי עסקים מתאים. ללא רישוי זה חל איסור מוחלט לעסוק בהדברה.

• עובד שיש לו רישיון הדברה על פי החוק ימצא בכל מקום הדברה. אך עם זאת, מדביר רשאי להעסיק עובד הדברה, אף שלא בנוכחותו, בפעולות הדברה בקוטל חרקים או בקוטל מכרסמים, אם מסר לו הוראות בכתב, בשפה מובנת לו די הצורך.
• אחסנת קוטלי המזיקים תעשה במחסן מיוחד או בארגז אחסנה בהתאם לתקנה. חל איסור לאחסן חומרי הדברה יחד עם או לצד מזון. המחסן יהיה מצוי בבניין יציב שבנוי מחומרים קשיחים ולא מעץ ויהיה אטום מפני מים ובעל יכולת אוורור. בחלונות יהיו רשתות למניעת כניסת מכרסמים וכן יהיה המחסן נעול כל הזמן. חל איסור להבעיר אש או לעשן במחסן שכזה. ליד המחסן יש צורך בארון לעזרה ראשונה וכן אביזרים לטיפול בחומרים שנשפכו.
• הובלת קוטלי מזיקים תעשה בארגז מיוחד בנפרד מנוסעי הרכב או בחלק סגור ומופרד של הרכב.
אלו הן רק כמה מהתקנות הקשורות במתן רישוי עסקים להדברה, ויש עוד רבות שלא הוזכרו כאן כלל. כמובן שעל מנת לקבל רישיון של מדביר (רישיון אישי – לא של עסק) יש לעמוד בהצלחה בבחינות של משרד הבריאות וזהו תנאי בסיסי לפתיחת עסק של הדברה.

רישוי עסקים לעסקי הדברה הוא עניין סבוך, ויש לעמוד בכל התקנות כדי לקבל רישוי עסקים מסוג זה. משרד הבריאות יחד עם משרד הפנים מקפידים על אכיפת התקנות עקב הסיכון הרב לאוכלוסייה.
אם ברצונכם רישוי עסקים להדברה מומלץ לפנות למשרד מקצועי המכיר את התנהלות רשות העסקים שבמשרד הפנים, על מנת שתוכלו לחסוך לעצמכם זמן יקר בקבלת רישוי עסקים מסוג זה.

למידע נוסף אודות הדברה > הדברה מקצועית בתל אביב