במידה ואתם עומדים להקים עסק חדש, רצוי שתבררו קודם אם אתם זקוקים להשיג רישיון עסק. תהליך השגת רישיון עסק יכול להמשך לאורך זמן רב,וזאת משום שעל מנת להשיגו לכן, רצוי להקדים עד כמה שניתן את תהליך השגת רישיון עסק. לפי קביעתו של שר הפנים, ולאחר התייעצות עם השרים לאיכות הסביבה, לביטחון הפנים, החקלאות והבריאות, ישנם כמה תחומי עיסוק עיקריים המחייבים השגה של רישיון עסק. עסקים אלו דורגו בצו רישיון עסקים, שנחקק בהתשנ"ה- 1995, כ"עסקים טעוני רישוי". חלקם מוגדרים בשם עסק ספציפי, וחלקם מוגדרים כסוג עסק. סוגי העסקים המחייבים רישיון עסק נחלקים לכמה קבוצות: קבוצה ראשונה הינה הבריאות, רוקחות והקוסמטיקה. קבוצה שנייה היא הדלק והאנרגיה. הקבוצה השלישית כוללת את תחומי החקלאות ובעלי החיים, והקבוצה הרביעית את תחום המזון. כמו כן, הקבוצה החמישית כוללת את תחומי המים והפסולת, והקבוצה השישית כוללת מסחר ושונות. בנוסף, קיימות הקבוצה השביעית הכוללת את תחום העינוג הציבורי, הנופש והספורט, והקבוצה השמינית הכוללת את תחומי העיסוק ברכב ותעבורה. לבסוף, ישנה הקבוצה התשיעית הכוללת את תחום שירותי השמירה והאבטחה, והעשירית הכוללת את תחום התעשייה, המלאכה, הכימיה, והמחצבים. כל תחומי העיסוק הללו מחייבים רישיון עסק על מנת לפעול באופן חוקי. רשימה מפורטת יותר של עסקים טעוני רישיון יצרן, ניתן לקבל ביחידה לרישוי עסקים במשרד הפנים.

מדוע יש להשיג רישיון עסק?

החוק לרישוי עסקים התשכ"ח, שחוקק ב-1968, הינו אחד החוקים החשובים ביותר לאזרחי המדינה, שנועד להבטיח כמה דברים: ראשית, שבתי עסק ישמרו על איכות הסביבה, וימנעו ממפגעים ומטרדים אקולוגיים. שנית, חוק זה נועד למניעת סכנות לשלום הציבור, וכן גם להבטיח מפני שוד והתפרצות. בנוסף, החוק לרישוי יצרן נקבע כדי למנוע סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים, מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות. בנוסף, החוק נועד על מנת להבטיח את בריאות הציבור.

אם כן, מהו למעשה רישיון עסק?

רישיון עסק הינו אישור שבא להבטיח שננקטו כל האמצעים המתאימים על מנת להבטיח את פעילותו התקינה של בית העסק לפי מטרות החוק, ולפי טובתו של הציבור הרחב. על מנת להשיג רישיון עסק, יש להשיג את אישורה של רשות הרישוי המקומית. לרוב אישור זה ניתן מידי ראש הרשות המקומית. כמו כן, יש להשיג את אישורים של גורמי הרישוי הרלוונטיים לבית העסק, כגון יחידת ההנדסה, הוועדה לתכנון ובנייה, איכות הסביבה, פיקוח עירוני, מים, ביוב, ותברואה. כמו כן, יש להשיג את אישורם של גורמים מקצועיים במשרדי הממשלה, כגון משרד הבריאות, המשטרה, משרד התמ"ת, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות, ועוד. גורמים נוספים אשר עלולים להיות מעורבים בתהליך השגת רישיון עסק, הינם שירותי הכבאות והיחידות הסביבתיות לאיכות הסביבה, וכן גם גורמים אחרים נוספים.