כל מפעל מזון מחויב ברישיון יצרן ע"פ החוק לפיקוח על מצרכים ושירותים משנת 1957, צו הפיקוח על מצרכים רישוי עסקים ושירותים משנת 1960 וברישיון עסק ע"פ חוק רישוי עסקים.

מהם השלבים בהליך הוצאת רישיון יצרן?

הליך הרישוי המתאים מתחיל בפנייה לשירות המזון המחוזי אשר נמצא בלשכת הבריאות בירושלים או בעיר תל אביב או באחד ממחוזות מרכז, צפון, דרום. בשלב ראשון מוגשות כל התוכניות ההנדסיות של העסק, חשוב לציין שהתוכניות צריכות לעמוד בסטנדרטים של רישוי עסקים והדרישות הייחודיות של שירות המזון.

תוכניות עסקי המזון חייבות לכלול את האגפים הבאים:

1. מחסנים לחומרי גלם
2. מחסנים לחומרי עזר
3. מחסנים לחומרי אריזה
4. אולמות ייצור
5. אגף לשטיפת כלים וציוד
6. אגף לאריזת מזון
7. אגף לתוצרת מוגמרת
8. אגף שירותים הכולל – בתי שימוש, מקלחות, חדרי הלבשה ואוכל עבור העובדים תוך מתן דגש על אזורים לשטיפת ידיים.

אלו הם אגפים הנדרשים בכל מפעלי המזון אולם במפעלים מסויימים אף נדרשים אגפים ייחודים ע"פ סוג המזון המיוצר.
במפעלי מזון ישנה חשיבות על חיפוי הקירות בחללים השונים של המפעל כמו גם במקלחות, בבתי השימוש, באגף שטיפת הכלים ומעל הכיורים ועוד.

את התוכנית המוגשת לשירות המזון יש להגיש ע"פ הדרישות הבאות:

1. התוכניות המוגשות צריכות להיות חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך ע"פ החוק בין עם מדובר על מהנדס, אדריכל או הנדסאי חשוב להקפיד שיהיה בעל יידע בטכנולוגיה ותברואה של מזון.
2. את התוכנית יש להגיש בגיליון אחד ולציין את הכיוונים.
3. יש לצרף אישור מטעם הרשות לייעודו של המקום.
4. יש לצרף אישור ממחלקת בריאות הסביבה שאין כל התנגדות להקמת המפעל באזור המבוקש.
5. יש למלא את טפסי הבקשה לרישיון יצרן.
6. לצרף מסמכים נלווים כמו תעודת רשם חברות וכו'.

כמו בהליך רישוי עסקים גם להליך הוצאת רישיון יצרן יש דרישות מאוד ברורות להצגת התוכניות עבור הרשות.

פירוט התוכנית להגשה

חלקה הראשון של התוכנית מפרט את ייעודו של המפעל, מיקומו, מספר העובדים בו, מיקומו במבנה, פרטים על בעל העסק ועל מהנדס המגיש את הבקשה.
חלקה השני של התוכנית כולל תרשים סביבה בקנה מידה של 1:2500 הממקם את העסק בסביבתו ומציג את דרכי הגישה אליו.

חלקה השלישי של התוכנית כולל מפה מצבית בקנה מידה של 1:250 המתאר את העסק על קירותיו, קווי הצנרת למים ביוב וניקוז, מתקנים לאשפה, מכלי גז ודלק, מערכות כיבוי אש, מחסנים וחדרי ציוד, ומקומות חנייה לרשות העסק.

חלקה הרביעי של התוכנית כולל תרשים בקנה מידה של 1:100 בשני חתכים. התרשים יתאר את החלוקה הפנימית של העסק על מתקני הסניטציה שבו, מידות מפתחים מפתחי חירום ודרכי גישה לנכים. מערכת הביוב ומערכת טיהור השפכים והפרדת השומנים, מתקני איוורור, מתקני אשפה, ארובות, מערכות לכיבוי אש, מתקני ניטור ועוד.

חלקה החמישי של התוכנית יכלול תוכנית עסק בתוספת תרשים בקנה מידה של 1:50. התרשים צריך להציג את זרימת הליך הייצור במפעל ולתאר את כל האגפים והמחסנים של המפעל על ציודם. בנוסף לתרשים יש לציין את סוגי המזון המיוצרים במפעל, חומרי הגלם וחומרי החיטוי ובמידת הצורך יש לפרט את השינוע של המזון.

כאשר מגישים את התוכניות יש לצרף מידע גם על תוכנית הניקוי וההגיינה במקום כולל שימוש בחומרי החיטוי, תוכנית טיפול בשפכים ופרטים על מעבדת השירות העומדת לשירותי המפעל.

את התוכניות מגישים בשלושה עותקים ורק לאחר קבלת אישור ניתן להמשיך בהליך הוצאת רישיון העסק למול הרשות לרישוי עסקים ברשות המקומית בו מופעל העסק. את רישיון היצרן יקבל בעל העסק רק לאחר זימון ביקורת מטעם שירות המזון ותשלום האגרה האמורה.