רישיון יצרן לעוסקים במזון.
מומחי רישוי עסקים יסייעו לך בעל מפעל מזון או העוסק בתחום המזון בהפקת רישיון יצרן

כל השלבים להגשת הבקשה לרישיון יצרןשלב א – הכנת מסמכי הבקשה

 • ביצוע סיור במפעל וקבלת כל מידע אודות תהליכי הייצור.
 • סקירת שטח הנכס, תכנון והכנת בקשה לרשיון יצרן.
 • העברת חומר ליועצים הנדרשים כגון מהנדס אינסטלציה.
 • הכנת פרשה טכנית המסבירה את תהליכי הייצור במפעל וטופס השלכות סביבתיות.

שלב ב – הגשת הבקשה לגורמים המאשרים

 • הגשת בקשה לרשיון יצרן במח' בריאות הסביבה.
 • הכנת בעל העסק לקראת ביקורת.
 • ביצוע ביקורת בעסק ע"י גורמי הרישוי, ומתן דרישות הרשות.

שלב ג – הכנת רשיון יצרן ותנאיו

 • ריכוז חוות דעת גורמי הרישוי ונותני האישור (מח' בריאות הסביבה + שירות המזון).
 • הדרכת בעל העסק לתיקון הליקויים הנדרשים.
 • העברת מסמכים הנדרשים לאישור סופי של רשיון יצרן.
 • בדיקה חוזרת של רשות מאשרת.
 • הפקת רשיון יצרן.

למידע נוסף אודות רישיון יצרן, לחץ כאן