רישוי עסקים הינו תהליך בירוקראטי ארוך ומסורבל, אשר בסופו יונפק רישיון עסק המאשר לעסקים טעוני רישוי לפעול בתחומה של רשות מקומית מסוימת.
האחריות על הנפקת הרישיונות חלה על מחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית ודורשת אישורים רבים ממגוון גורמים, כגון: שירותי הכבאות, משטרת ישראל ועוד. כל עסק טעון רישיון לפי חוק רישוי עסקים 1968, חייב להוציא רישיון עסק לשם הפעלתו. הפעלת העסק ללא רישיון, נחשבת לעבירה חמורה על החוק, הגוררת סנקציות חמורות נגד בעלי העסק.

בנוסף לרישיון עסק, קיים סוג נוסף של רישיון – רישיון יצרן. הוצאת רישיון יצרן חלה על מפעלי מזון אשר מעורבים בצורה זו או אחרת בייצור מזון (אריזה, אחסנה, שיווק וכדומה), כמו בתי מלון, מאפיות, חברות קייטרינג, מפעלים לייצור מזון, אולמות אירועים ועוד. הגוף האחראי על הנפקת רישיון יצרן הוא משרד הבריאות. מפעלים אלה נדרשים על מנת לפעול לקבל גם רישיון יצרן וגם רישיון עסק, בלעדיהם, הפעלת העסק תיחשב לעבירה על החוק. במפעלים מסוג זה, רישיון יצרן הינו תנאי לקבלת רישיון עסק.

רישיון יצרן – איך מקבלים?

קבלת רישיון יצרן נחשבת לאחד ההליכים הבירוקראטיים הסבוכים ביותר. תקנות הרישוי לקבלת רישיון יצרן הן מחמירות מאוד, שכן לבתי עסק מסוג זה נגיעה גדולה לבריאותו ובטיחותו של הציבור הרחב. מדובר בבתי עסק המצריכים לצורך הפעלתם אישורם רבים, החל ממשרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד התמ"ת ועוד. על מנת לייעל את התהליך ואולי אף לקצרו, מומלץ מאוד להתייעץ ולהסתייע בחברה המתמחה בתחום רישוי עסקים ורישוי מפעלי מזון.
תהליך קבלת רישיון יצרן כולל מספר שלבים, אשר תכנון מדויק ונכון יבטיח עמידה בכולם. ראשית, לפני הגשת בקשה לקבלת רישיון יצרן, יש לערוך סיור במקום וללמוד ככל האפשר על שטחו, תהליכי הייצור ואופיו. בקשה לקבלת רישיון יצרן תכלול תכניות מפורטות, כגון: תהליכי ייצור, תכנית בטיחות מזון, תכניות הנדסיות של העסק אשר נבנו על ידי מהנדס מזון, מהנדס אינסטלציה ועוד, וכן תכנית דיגום לבדיקות מזון. כל התכניות צריכות להתאים לדרישות ולהנחיות הגופים השונים.
את הבקשה לקבלת רישיון יצרן על בעל העסק להגיש למחלקת בריאות הסביבה במשרד הבריאות. בשלב הבא, על בעל העסק להתאים את העסק לדרישות והתנאים השונים ולהכינו לביקורת משרד הבריאות, שיערוך מהנדס מזון מטעמו.
לאחר הביקורת, יונחה בעל העסק לתיקון הליקויים שנמצאו בתכניות ובעסק, שעל מנת לקבל רישיון יצרן עליו לעמוד בכל ההנחיות. לאחר מכן תיערך בדיקה נוספת על ידי משרד הבריאות ובמידה ואכן העסק עומד בכל התנאים הנדרשים, ינפיק עבורו משרד הבריאות רישיון יצרן בתוקף.
כאמור, רישיון יצרן הוא תנאי הכרחי לקבלת רישיון עסק, אשר לשם קבלתו דרושים אישורים רבים נוספים, בייחוד כאשר מדובר במפעלי מזון.